Logo
Estonian tax rates

Şirket sahibi e-resident kurucular için Estonya’da vergi oranları

WhatsApp
Ennur Bilgin, Operasyon Müdürü

Bir iş kurmak karmaşık olabilir ancak Estonya vergi oranlarını anlamak öyle olmak zorunda değil. Bu makaleyi, e-resident şirket kurucularının Estonya ekosisteminde gezinmesine yardımcı olmak amacıyla basit bir dille yazılmış, yeni başlayanlar için bir kılavuz olarak düşünebilirsiniz.

Bu makaleden sonra, Estonya’da ikamet eden bireylere ve şirketlere sunulan Estonya vergi oranlarından yararlanmak için buraya taşınmak isteyebilirsiniz. Estonya’nın teknoloji şirketleri için kuruculara ve üst düzey yeteneklere ihtiyacı var ve gelişen bir startup sahnesine sahip bir ülke.

Sadece Dağıtılan Kârlara İlişkin Kurumlar Vergisi

İşte Estonya’yı OECD ülkeleri arasında eşsiz kılan şey bu. Şirketler, yalnızca kârların hissedarlara ödenmesi durumunda ve temettü olarak ödenen tutarın %25’i olan 20/80 oranında vergi öderler. Bu, yeniden yatırımı ve büyümeyi teşvik ederek, bu benzersiz tasarının sunulduğu 2000 yılından bu yana Estonya’nın girişimcilik ruhuna mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Basitleştirmek gerekirse, hissedarlara dağıtılan her 80 Euro’luk temettü, şirket tarafından bir sonraki ay hükümete ödenecek 20 Euro anlamına geliyor.

Herhangi bir hissedara temettü dağıtırken Estonya kurumlar vergisinin ödenmesi yasal bir zorunluluktur. E-resident olarak kurduğunuz işletmenizin, faaliyet gösterdiğiniz veya ikamet ettiğiniz ülkede vergiye tabi olabileceğini unutmayın. Bu videoda Estonya e-Residency programı, e-resident şirket sahipleri için sınır ötesi vergilendirmenin nasıl işlediğini açıklıyor.

Sabit Oranlı Kişisel Gelir Vergisi

Kişisel gelir vergisi yalnızca Estonya’da vergi mukimi olduktan sonra sizin için geçerli olsa da, yine de Estonya’da kişisel gelir vergisi oranının %20 sabit olduğunu bilmek isteyebilirsiniz. Bu rakam 2015’ten beri sabit ancak 2025’te değişecek.

Sabit oran, bireysel vergi beyannamelerini hem bireyler hem de şahıs sahipleri için beş dakikalık bir iş haline getiriyor. Neredeyse tüm vergi beyannameleri çevrimiçi olarak gönderiliyor.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Estonya gelir vergisi yüzde 22 olacaktır. Bu, birey olarak elde ettiğiniz tüm gelirlerin daha yüksek bir vergiye tabi tutulacağı anlamına gelir. Ancak etkili vergi oranınız, tekrar en üst gelir gruplarına sağlanacak yıllık temel istisnadan etkilenebilir.

Reform Partisi, 2007 ekonomik patlama dönemi seçimlerinde gelir vergisini 2015 yılına kadar %12’ye kadar düşürme sözü vermişti. Bu oran 2009 ekonomik krizi zamanında %21 düzeyinde ancak durdurulabildi. Mevcut gelir vergisi oranı, en son 2015 yılında Reform Partisi liderliğindeki koalisyon hükümetinin yüzde 1 oranında düşürmesiyle değiştirildi.

Yıllık Temel Muafiyet

Estonya, düşük gelirlilerin üzerindeki vergi yükünü azaltmak için kazancınızın bir kısmını vergiden muaf tutmanın gerektiğine inanıyor. 2023 yılı için bu vergilendirilmeyen gelir, aylık 654 Euro’ya tekabül eden yıllık 7848 Euro’ya kadar hesaplanabiliyor. Ancak, matrahındaki artışla orantılı azalır: Geliriniz 14.400 Euro’nun üzerine çıktıkça bu muafiyet de o kadar azalmakta ve 25.200 Euro’ya ulaştığında tamamen ortadan kalkmaktadır. Büyük ölçüde Başbakan Jüri Ratas’ın 2017-2019’daki ilk hükümetinden kalma bir uygulamadır ve onun toplumu daha dengeli tutmaya yönelik Merkez Parti vizyonuna dayanmaktadır. Karşıtları ise bunu, daha fazla kazanmayı engelleyen artan oranlı bir gelir vergisi olarak adlandırdılar.

Reform Partisi 2023 seçimlerini kazandıktan sonra, gerileyen yıllık temel muafiyetin kaldırılması sözünü yerine getirmek zorunda kaldı ve 2025’ten itibaren en yüksek maaşlılara yıllık 8400 Euro’luk temel muafiyet verilecek. Estonya ekonomisi ihracat pazarlarındaki sorunlar nedeniyle zaten durgunluk içindeyken, bu verilen söz, Standart KDV oranı ve gelir vergisi oranı gibi diğer Estonya vergi oranlarını artırmalarına neden olan çok pahalı bir vaatti.

Katma Değer Vergisi (KDV)

40.000 Euro’luk vergiye tabi tedarik olarak belirlenen KDV kayıt eşiğiyle Estonya, küçük işletmelere aylık KDV beyannamelerini hesaplamaları ve sunmaları gerekmeden önce büyümeleri için alan sağlıyor. Şirketinizin ölçeği büyümeye başladığınızda endişelenmeniz gereken daha az şey olur. Vergiye tabi işletme malzemelerinin ne olduğundan emin değilseniz, muhasebecinize danışabilirsiniz. Unicount, 2023 yılının başında sanal ofis müşterilerine muhasebe hizmetleri sunmaya başladı.

1 Ocak 2024’ten itibaren standart KDV oranı yüzde 22 olacaktır. Bunun anlamı, giden KDV’yi düşemediğiniz sürece Estonya’da satın aldığınız tüm KDV dahil hizmetlerin %2 daha pahalı olacağıdır. Bu, şirketinizin bir Estonya KDV numarasına sahip olması durumunda mümkündür. Estonyalı şirketler aynı zamanda faaliyet gösterdikleri ülkede de KDV’ye kaydolabilirler. Bu, Estonyalı tedarikçilerinizden AB ters KDV faturaları alabileceğiniz anlamına gelebilir.

Ekibinize ve Kendinize Ödeme Yapmak

Çalışanlarınıza veya yönetici olarak kendinize vergi ödemek ise bir muhasebeci tutmanızı tavsiye edeceğimiz konudur. Bir önceki takvim ayında yapılan ödemeler için ayın 10’una kadar çeşitli vergilerin aylık olarak tevkif edilmesi, beyan edilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. Estonya’da gerçek kişiler değil tüzel kişiler, çalışanları, yöneticileri ve yüklenicileri için gerekli tüm vergileri ödemekle sorumludur.

Bir şirket yöneticisi olarak, başka bir AB üyesi ülkede veya sosyal güvenlik anlaşması imzalanmış bir ülkedeyseniz sosyal vergi beyanında bulunup ödersiniz. Estonya’da iseniz Estonya’da yönetim kurulu üyesi maaşı alabilir ve Estonya kişisel gelir vergisini ödeyebilirsiniz.

Şirket kurucusu olarak maaş veya yönetim kurulu üyeliği ücreti ödemek sizin için zorunlu değildir. Maaş ve yönetim kurulu üyelerinin ücretleri farklı şekilde vergilendirilmektedir; dolayısıyla şirketten hangi kategori altında gelir elde etmeniz gerektiği konusunda muhasebecinize danışmanız en iyisidir. Tüm çalışanların ve maaşlı yönetim kurulu üyelerinin Estonya’daki vergi dairesine kayıtlı olması gerekmektedir.

Estonya Mukimi Çalışanlara Ödenen Ücretlere İlişkin Sosyal Vergi

Estonya’nın sosyal vergisi, hem herkesi kapsayan sağlık sigortasını hem de emekli maaşlarını kapsayan brüt maaşın %33’ü kadardır. Bu yüksek bir orandır ancak ülkenin kolektif refahına yatırım yapmak olarak düşünülmelidir. Yaşlanan nüfus ve artan sağlık faturaları göz önüne alındığında, temel maliyetleri diğer bütçe kaynaklarından yoğun biçimde sübvanse etmeden herhangi bir hükümet için reform yapılması en zor olan vergi budur. İstihdam geliri üzerindeki %33’lük sosyal vergiyi 2017’de yüzde yarıya indirmek için gönülsüz bir girişimde bulunuldu, ancak bu girişimden yürürlüğe girmeden vazgeçildi.

Çalışanlar için İşsizlik Sigortası

Çalışanlar brüt maaşlarının yüzde 1,6’sını işsizlik sigortasına yatırırken, işverenler de yüzde 0,8’lik bir katkı sağlıyor. Önemli bir güvenlik ağı için küçük bir bedel. Şirket yöneticilerinin işsizlik sigortasına uygun olmadıkları için bu tutarı ödemelerine gerek olmadığını unutmayın.

Estonya’da işini kaybeden herkes, işverenlerin yaptığı katkılar sayesinde işsizlik sigortası yardımlarına başvurabiliyor.

Fonlanan emekliliğe katkı

Finansmanlı emeklilik planına katılan herkese ödeme yapılırken, Estonya’da ikamet eden çalışanların ve yönetim kurulu üyelerinin brüt maaşlarından finansmanlı emekliliğe katkı payı kesilir. 1983’ten sonra doğan herkes bu fona katılmak zorundadır ve geri kalan herkes gönüllü olarak katılma şansına sahiptir. Bu nedenle işverenlerin bu kişilerin aylık brüt maaşlarından %2 oranında kesinti yapması gerekmektedir. Estonya hükümeti, finanse edilen emekli maaşına %4 daha fazla ekleyerek bu rakamı ikiye katlayacak. Bu %4 sosyal verginizden kesilecek, yani 3000 euro brüt maaş kazanan bir kişi her ay 60 eurosunu işvereninden, 120 eurosunu da devletten fonlanan emeklilik hesabından alacak.

Şirketinize ve şirketinizden borç para vermek

Estonya Ticaret Kanunu, şirket fonlarının hissedarlara ve yönetim kurulu üyelerine borç verilmesine izin vermemektedir. Hissedar olarak şirketi her zaman faizsiz kredilerle finanse edebilirsiniz. Faiz uygulandığında piyasa koşullarına uymalısınız ve şirketin bireylere yapılan faiz ödemelerinden gelir vergisi kesmesi gerekir. Vergiden kaçınmak için şirket çalışanlarına verilen tüm krediler piyasa şartlarında yapılmalıdır. Avrupa Merkez Bankası’nın belirlediği taban faiz oranı keskin bir şekilde arttı, bu nedenle faiz oranını piyasa koşullarına yaklaştırmak için kredi anlaşmalarını gözden geçirmekte fayda var.

Vergisiz İşletme Giderleri

Estonya makul iş harcamalarını ödüllendirirken, yan haklar maaşlarla aynı şekilde vergilendiriliyor. Teknolojiye yapılan yatırımlar, operasyonel maliyetler ve hatta bazı temsil giderleri vergiye tabi değildir. Şirketinizin ticari faaliyetiyle doğrudan ilgili olmayan giderleri varsa, bunlar Estonya gelir vergisiyle vergilendirilecektir. Profesyonel bir ipucu olarak, yapılan herhangi bir masraf için zorunlu gider belgelerini kaybettiğinizde de gelir vergisinin uygulandığını unutmayın.

Profesyonel muhasebecileri olmayan e-resident şirket kurucuları, yeterli bilgiye sahip olmadıkları için Estonya vergi kanunlarının kendilerine sağladığı avantaj ve fırsatları kaçırabilirler.

İyi haber şu ki, vergiden düşülebilir işletme giderlerinin olması, şirketinizin satış cirosu ile ilgili değildir. Bazı firmalar ürün ve hizmetlerini geliştirirken yıllarca kar elde edemeyebilirler. Daha da iyisi, aylık maaşı olmayan bir yönetim kurulu üyesi, aylık maaş bordrosu alan bir şirket çalışanı ile benzer vergiden düşülebilir iş harcamalarına hak kazanır.

Tüm Estonya Vergi Oranları

Estonya’daki vergiler hakkında basit bir makale yazmak için elimizden geleni yapsak da, siz yine de tüm önemli vergi oranlarını yıllık karşılaştırmalı bir tabloda görmekten yararlanabilirsiniz. Düzenli olarak güncellemek için elimizden geleni yapacağız. Parlamentoda herhangi bir önerinin kabul edilmesi durumunda önümüzdeki tüm yılların değişikliklere tabi olabileceğini lütfen unutmayın.

Vergi 2023 2024 2025
Kurumsal Gelir Vergisi
Kurumsal Gelir Vergisi Oranı 20/80 20/80 22/78
Düzenli Temettü Vergisi Oranı 14/86 14/86
İndirimli Vergi Oranı %10 %10 %10
Kişisel Gelir Vergisi
Düzenli Temettü Vergisi Oranı %7 %7
Aylık Temel Muafiyet 654 Euro 654 Euro 700 Euro
İkinci Çocuk İçin Yıllık Ek Vergi Dışı Gelir 1848 Euro 0 Euro 0 Euro
Üçüncü Çocuk İçin Yıllık Ek Vergi Dışı Gelir 3048 Euro 0 Euro 0 Euro
Eş için Yıllık Ek Vergi Dışı Gelir 2160 Euro 0 Euro 0 Euro
Vergisiz Eğitim Harcamaları ve Bağışlar 1200 Euro 1200 Euro 1200Euro
Yıllık Ek Fonlu Emeklilik Muafiyeti 6000 Euro 6000 Euro 6000Euro
İstihdam
Asgari Aylık Ücret 725 Euro 820 Euro Bilinmiyor
Sosyal Vergi Aylık Bazında 654 Euro 654 Euro Bilinmiyor
Asgari Sosyal Vergi 215,82 Euro 215,82 Euro Bilinmiyor
Çalışan İşsizlik Sigortası Primi %1.6 %1.6 Bilinmiyor
İşveren İşsizlik Sigortası Primi %0.8 %0.8 Bilinmiyor
Finansmanlı Emeklilik Ödemesi %2.0 %2.0-6.0 %2.0-6.0
Şirket Giderleri
Günlük Vergiden Muaf (ayda 15 güne kadar) 50 Euro 50 Euro Bilinmiyor
Vergisiz Kişisel Araç Tazminatı 335 Euro/ay’a kadar 0,30 Euro/km 335 Euro/ay’a kadar 0,30 Euro/km Bilinmiyor
Karma Kullanımda Şirket Aracına Aylık Vergi 1,96 Euro/kW, 5 yaş üstü arabalar 1,47 Euro/kW 1,96 Euro/kW, 5 yaş üstü arabalar 1,47 Euro/kW Bilinmiyor
Temsil Giderlerine İlişkin Aylık Vergisiz Limit 32 Euro + brüt maaşın %2’si 32 Euro + brüt maaşın %2’si Bilinmiyor

Estonya Vergi Oranlarına İlişkin Çıkarımlarımız

Estonya’nın vergi sistemi özünde basit olacak şekilde tasarlanmıştır ve kârınızı yeniden yatırıma teşvik eder. Hem kişisel hem de kurumsal vergi beyannameleri bir muhasebe uzmanı için birkaç dakikadan fazla sürmemelidir; bireyler yıllık vergi beyannameleri için bir muhasebeci bile tutmazlar çünkü bu beyan çoğunlukla işverenlerinden ve vergi dairesinden gelen verilerle önceden doldurulmuştur.

Unicount olarak, Estonya’nın dijital ve girişimci ekosistemine inanmamızın ve şirket kuruluşunu bir alan adını kaydetmek kadar basit hale getirmemizin bir parçası da budur. Dolayısıyla, ister deneyimli bir girişimci olun, ister yeni başlayan bir girişim meraklısı olun, Estonya’nın vergi sistemi sizi verimlilik ve netlikle karşılamaya hazırdır.

Okuduğunuz için teşekkürler

Umarız bu makaleyi beğenmişsinizdir. Daha fazla sorunuz varsa Unicount’un kapsamlı destek makalelerine göz atın.