Logo
How to pay dividends

Estonya şirketinizden temettü dağıtmak

WhatsApp
Ennur Bilgin, Operasyon Müdürü

Bir e-resident şirket kurucu olarak muhtemelen Estonya’da temettü dağıtımının temellerine aşina değilsiniz. Kârlı bir şirket kurduktan sonra muhtemelen normal maaş veya yönetici maaşına ek olarak kârın bir kısmını kişisel hesabınıza aktarmak isteyeceksiniz.

Bu makalede, temettülerin Estonya şirketlerinden Estonya’da yerleşik olmayan hissedarlara dağıtılmasına ilişkin yasal ayrıntıları ve örnek uygulamaları açıklıyoruz.

Özetle, şirket kârını dağıtma hakkı yalnızca hissedarlara aittir ve kâr, uygulanan muhasebe ilkelerine dayalı bir görüş olsa da nakit bir gerçekliktir. Bu, şirketinizin kârlı bir mali yıl geçirmiş olsa bile, bunu hissedarlara ödemek ve bir sonraki takvim ayında vergi ödemek için yeterli miktarda nakde sahip olması gerektiği anlamına gelir.

Temettü nedir?

Estonya’daki vergi dairesi, temettüleri, bir ticari kuruluşta hisse sahibi olmaktan dolayı ödüllendirilen pasif bir gelir olarak görmektedir. Kooperatifler, ortaklıklar, limitet şirketler ve anonim şirketler gibi çeşitli ticari kuruluşlara temettü ödeme prosedürleri Estonya Gelir Vergisi Kanunu’nda (TuMS) düzenlenmektedir.

Bir yıl içinde temettülerin kaç kez açıklanıp ödenebileceğine ilişkin bir sınırlama bulunmamakla birlikte, genellikle borsada işlem gören çoğu halka açık şirket gibi bunun da tek bir ödemede yapılması beklenir. Şirketin yeterli fonu olmaması durumunda ödemeler taksitli olarak yapılabilmektedir.

Dolayısıyla, fazla nakit üreten başarılı bir iş modeline sahip kuruculardan biriyseniz, Estonya vergi sistemi yeniden yatırım yapan veya karlarını biriktiren kurucuları ödüllendirse de, bunun bir kısmını kendinize ödemek isteyebilirsiniz. Estonya, dağıtılmamış kar üzerinden yıllık kurumsal gelir vergisi ödemediğiniz birkaç AB ülkesinden biridir.

Kâr payı ödemenin yasal yönü nedir?

Kâr payı ödemek istiyorsanız bunu doğru şekilde yapmanın bazı ön koşulları vardır. Hissedarlar, şirket sermayesinin tamamını ödemeli ve hissedarlar tarafından onaylanmış yıllık hesaplar ve hissedarlara dağıtılmak üzere tahsis edilen kâr miktarını gösteren bir karar bulunmalıdır.

Kâr payı dağıtımına yalnızca hissedarlar toplantılarında karar verilebilir. Bir şirketin tek hissedarı varsa bu pek de önemi olmayan bir formalitedir. Yıllık hesapların sunulmasından önce kâr dağıtımı yapılmasına ilişkin hâlihazırda herhangi bir yaptırım bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun yıllık hesapları kamu siciline sunabilmesi için, kamuya açıklanmamış olsa da kar dağıtım kararının sunulması gerekmektedir. Önceki mali yıllarda kâr eden ve aslında temettü ödemeden dağıtıma fon ayıran şirketlerin bilançolarında “undistributed profit from previous periods” adı verilen bir satır bulunur. Hissedarlar, diğer şartların yerine getirilmesi durumunda temettüyü ne zaman ve ne kadar dağıtmak istediklerine kolaylıkla karar verebilirler.

Unutulmaması gereken bir nokta daha, temettü dağıtımının şirketin borç ödeme gücüne zarar vermemesi gerektiğidir. Yönetim kurulu, şirketin iflas etmeden veya ödeme aczine düşmeden hissedarlara nakit ödeme yapabilmesini ve net özsermayenin, kayıtlı sermayenin yarısı olan izin verilen sınırın altına düşmemesini sağlamaktan sorumludur.

Özsermayenin ne olduğunu merak ediyorsanız, şirketin tüm varlıklarının satılması ve tasfiye durumunda borçların ödenmesi durumunda şirketin hissedarlarına iade edilecek paradır. Buna net özsermaye denir çünkü bu rakamı elde etmek için tüm yükümlülüklerin varlıklardan düşülmesi gerekir. Banka hesaplarında ticari faaliyetlerden elde edilen bedava nakit mevcut olduğundan, kârlı şirketlerin pozitif net özsermayeye sahip olması gerekir.

Örneğin sermayesi 2500 euro olan ve yatırdığınız 2500 euro dışında borcunuz olmayan bir şirketiniz varsa, ancak şirketinizin banka hesabında ticaretin ilk yılından sonra 10.000 Euro varsa, net özsermaye varlıklar (10.000 Euro) eksi yükümlülükler (2500 Euro) yani 7500 Euro’dur. 7500 Euro tutarında temettü ödemek iyi görünebilir, ancak gelir vergisi borcu (7500 Euro*0,25=1875 Euro) halihazırda bilançonuzun net özsermayesinin kayıtlı sermayenin yarısının altında olduğunu gösterir (2500 Euro-1875 Euro=625 Euro). Neyse ki şirketlerin bilançosu her işlemde sürekli değişir ve 31 Aralık kapanış bilançosu itibarıyla yasal limitler dahilinde olması daha önemlidir.

Dağıtılan temettü üzerinden ödenecek vergiler nelerdir?

Estonya’da ödenen temettüler bireysel düzeyde vergilendirilmez; bu nedenle, Estonya’da ödenen temettüleriniz üzerinden kesilen kurumlar vergisi normalde vergi mukimliğinizin bulunduğu ülkedeki kişisel gelir vergisi yükümlülüğünüzü mahsup etmez. Büyük olasılıkla, yerel kurallara göre yabancı temettü geliriniz üzerinden kişisel gelir vergisi ödersiniz.

2024 vergi yılında brüt temettüden %20 vergi düşülmektedir, dolayısıyla alınan her 800 Euro net temettü, bir sonraki ay kurumlar vergisi olarak 200 Euro ödenmesi anlamına gelir (bu nedenle net temettüler üzerindeki etkili oran, formülümüzde kullandığımız %25’tir). Ancak Estonyalı şirketlerin elde ettiği kârların, uluslararası anlaşmalara dayalı olarak diğer yargı bölgelerinde vergiye tabi olabileceğini bilmelisiniz.

Okuduğunuz için teşekkürler!

Umarız bu makaleyi beğenmişsinizdir. Daha fazla sorunuz varsa Unicount’ın kapsamlı destek makalelerine buradan göz atın.