fbpx
Logo

Hizmet Kullanım Şartları

İşbu internet sitesi, kayıt kodu 14614272, kayıtlı adresi Estonya, Tallinn, Veskiposti 2-1002, posta kodu 10138 e-posta adresi support@unicount.eu olan Unicount OÜ (bundan böyle “Unicount”olarak anılacaktır) şirketi tarafından yönetilmektedir.
1. Hizmetler
1.1. Unicount, Estonya’da sanal ofis adresi ve muhasebe hizmetleri (bundan böyle “Hizmet” veya “Hizmetler” olarak anılacaktır) ile birlikte bir şirket kurma hizmeti sunmaktadır. Hizmetlerin açıklamaları www.unicount.eu ve www.app.unicount.eu internet sitelerinde (bundan böyle “İnternet Sitesi”) sağlanmaktadır.
1.2. Unicount’ta bir kullanıcı hesabına sahip olmak için, Estonya Ticaret Sicili ile bir limitet şirket kurma işleminin tamamlanması gerekir. Unicount Hizmetlerini, Estonya Ticaret Siciline kayıtlı bir tüzel kişiye ait olmayan bir kullanıcı hesabı aracılığıyla gerçek bir kişi olarak kullanma imkânı yoktur.
1.3. Unicount İnternet Sitesinden Hizmetleri sipariş ederek Unicount hizmet kullanım şartlarını (bundan böyle “Şartlar” olarak anılacaktır) kabul etmiş olursunuz.
2. Hizmetlerin Siparişini Verme
2.1. Unicount’ın Hizmetleri, uygun elektronik imza atma yetkisine sahip geçerli ve desteklenen bir Estonya veya Avrupa eIDAS kimliğine sahip yetişkin kullanıcılar tarafından yalnızca www.unicount.eu internet sitesi aracılığıyla sipariş edilebilir.
2.2. Hizmetler, çevrimiçi sipariş sürecini başarıyla tamamlayarak, Hizmet siparişini onaylayarak ve Unicount tarafından istendiğinde çevrimiçi bir ödemeyi tamamlayarak sipariş edilebilir. Bir siparişi tamamlamak için gerekli tüm veri alanlarının doldurulması gerekir.
2.3. Müşteri Hizmet siparişini onaylamadan önce, Hizmet ücretlerinin hesaplanmasına ilişkin bilgi görüntülenir ve Müşteri seçilen ödeme yöntemine yönlendirilir.
2.4. Hizmet, üçüncü şahıslar tarafından sağlandığında ve sipariş sürecinde (bundan böyle Hizmet Sağlayıcılar olarak anılacaktır) görüntülendiğinde, kabul edilen ödeme kartları ve diğer ödeme yöntemleriyle ödenebilir. Ödemeler sadece Euro para biriminde kabul edilmektedir.
2.5. Unicount, ödemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel verileri Hizmet sağlayıcılara (veri işleyicileri Stripe Payments Europe, Ltd veya AS Maksekeskus ve onların alt işleyicileri) iletecektir.
2.6. Unicount ile Müşteri arasındaki Hizmet sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Hizmetler için ödeme yapıldığı zaman akdedilmiş sayılır.
2.7. Bir Sözleşmenin akdi, Hizmet bedelinin ödemesi yapıldıktan sonra 24 saat içinde Unicount’ın Müşteri’nin sağladığı e-posta adresine bir sipariş onayı göndermesiyle onaylanır. Sözleşme, Unicount’ın internet sitesinde sağlanan Hizmet açıklamasına, görüntülenen ücretlere ve işbu Şartlara göre akdedilmiş sayılır.
İnternet sitesinde yer alan hizmet tanımları ile işbu Şartlar arasında farklılık olması halinde, internet sitesinde sunulan hizmetlerin tanımı geçerli olacaktır.
2.8. Eğer Sözleşme, Estonya Ticaret Siciline (bundan böyle “Ticaret Sicili” olarak anılacaktır) henüz kayıtlı olmayan bir limitet şirket için yapılmışsa o zaman limitet şirket, Ticaret Siciline tescil edildiği andan itibaren Sözleşmeye taraf sayılır. Ticaret Siciline tescil edilmeden önce bir limitet şirket adına Sözleşmeyi akdeden gerçek kişi Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Sözleşmeden doğan yükümlülükler, Ticaret Siciline tescil edildiği andan itibaren şirkete geçer.
2.9. Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında mevzuatta yer alan düzenlemeler nedeniyle, Unicount aşağıdakilere Hizmet vermemektedir:
– Siyasi nüfuz sahibi kişiler, onların aile üyeleri veya yakın meslektaşları;
– Uluslararası yaptırımlar listesinde yer alan kişiler (https://www.sanctionsmap.eu/#/main)
– FATF (Mali Eylem Görev Gücü) yüksek riskli üçüncü ülkelerin mukimleri ve vatandaşları (https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html)
– FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından izlenen ülkelerin mukimleri ve vatandaşları (https://www.fatf-gafi.org/en/topics/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions.html)
2.10. Unicount, risk iştahına dayalı risk değerlendirmeleri ve dahili politikalara dayalı olarak Hizmetlerin sağlanmasını 2.9 maddesinde belirtilmeyen kişilerle sınırlayabilir.
2.11. Unicount’tan Hizmet sipariş ederek madde 2.9.’da listelenen kişilerden biri olmadığınızı onaylamış olursunuz.
3. Şirket kurma hizmeti
3.1. Estonya limitet şirketlerinin kaydı, Estonya Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak Tartu İli Mahkemesinin Kayıt departmanı tarafından yapılır.
3.2. Unicount, Müşterinin, Müşteri tarafından sağlanan verilere dayalı olarak bir şirketin kurulması için gerekli uygulamayı hazırlayan Estonya Kayıt ve Bilgi Sistemleri Merkezi (Ticaret Sicilini işleten devlet kurumu) uygulama programı arayüzü (bundan sonra API olarak anılacaktır) aracılığıyla bir şirketi kurmasını sağlar.
3.3.Unicount, bir şirketi kaydederken Estonya Kayıt ve Bilgi Sistemleri Merkezi ve Tartu İli Mahkemesi Kayıt Departmanının faaliyetlerinden ve kararlarından sorumlu değildir.
3.4. API işleyişinden kaynaklanan teknik hatalardan Unicount sorumlu değildir.
3.5. Unicount, Müşteri ile uygun şekilde kararlaştırılmadıkça, Ticaret Sicili veya Tartu İli Mahkemesi Tescil Departmanı tarafından sağlanan usule ait belgeleri veya yazışmaları veya Müşteri tarafından alınan diğer resmî belgeleri veya yazışmaları tercüme etmekle yükümlü değildir.
3.6. Hizmet bedeli, Tartu İli Mahkemesi Tescil Departmanı tarafından verilen resmî kararların çözülmesi veya düzeltilmesi için gerçekleştirilen işlemlerin ödemesini içermez.
3.7. Tartu İli Mahkemesi Tescil Departmanı şirketi kayıt etmezse, bu Unicount’ın bir hatası veya Hizmette kusur olarak kabul edilmez ve Müşteri ödenen ücretlerin tazminini talep edemez.
3.8. Unicount’un şirket kuruluş hizmetinin sağlanmasından kaynaklanan zararlara ilişkin toplam yükümlülüğü, devlet ücretleri, KDV ve API ücretleri hariç Müşteri tarafından şirket kuruluş Hizmeti için ödenen tutarla sınırlıdır.
3.9. Şirket kurma hizmetlerinin başlatılması, Müşterinin Unicount Müşterini Tanı prosedürlerini tamamlayıp Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yasası ve işbu Şartların 6.5. maddesi uyarınca talep edilen Müşteri Verilerini (KYC) sunup sunmadığına bağlıdır.
4. Sanal ofis hizmeti
4.1. Kayıtlı ofis adresi ve yasal irtibat kişisi hizmetlerinin başlaması, Müşterinin, Unicount’ın Müşterini Tanı prosedürlerini (bundan böyle “KYC” olarak anılacaktır) Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasanın ve işbu Şartların 6.5. maddesi uyarınca başarıyla tamamlamasına bağlıdır.
4.2. Sözleşmenin sona ermesiyle Müşteri, Unicount tarafından sağlanan kayıtlı ofis adresini ve yasal irtibat kişisi hizmetini herhangi bir şekilde veya biçimde kullanma hakkını kaybeder ve Müşterinin Müşteri Panosuna erişimi iptal edilir.
4.3. Müşteri, Ticaret Sicilindeki kayıtlı ofis adresini ve yasal irtibat kişisini değiştirmekle yükümlüdür ve adres değişikliğini en geç Sözleşmenin sona erdiği gün iş ortaklarına bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, Sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir otuz (30) gün içinde kayıtlı ofis adresini ve Ticaret Sicilindeki yasal irtibat kişisini değiştirmemişse Unicount, Müşterinin yanlış bilgilerinin Ticaret Sicilinden silinmesi için Ticaret Siciline bir başvuruda bulunma ve Hizmetler için yıllık ücrete eşit bir sözleşme cezasını Müşteriden talep etme hakkına sahiptir.
4.4. Sözleşmenin sona ermesi üzerine, Unicount, Müşterinin postasını veya diğer iletişimlerini almak ve işlemek dahil olmak üzere Hizmetlerini sağlama yükümlülüğünden muaftır.
4.5. Unicount, elektronik kopyalarını Müşteri için erişilebilir hale getirdikten otuz (30) gün sonra Müşteri Panosunda alınan postayı imha etme hakkına sahiptir.
4.6. Unicount’ın sanal ofis hizmetinin sağlanmasından doğan zararlara ilişkin toplam sorumluluğu, Müşteri’nin sanal ofis hizmetinin sağlanması karşılığında ödediği yıllık Hizmet bedelinin KDV hariç tutarı ile sınırlıdır.
4.7. Unicount, Müşteri ile uygun şekilde kararlaştırılmadıkça, Müşterilerinin posta veya kurye ile teslim edilen kolilerini almaz veya bunları Müşterilere iletmez.
4.8. Unicount, yalnızca Müşterilerinin şirketine açıkça gönderilen posta öğelerini alır. Özel kişilere gönderilen posta gönderileri kabul edilmez.
5. Muhasebe hizmetleri
5.1. Unicount, Müşterinin Estonya’daki ekonomik faaliyetlerinin muhasebesini, Müşteri tarafından sunulan kaynak belgelere dayalı olarak derlenen kaynak muhasebe belgelerine ve özet belgelere göre gerçekleştirecektir. Muhasebe organizasyonu, Taraflarca, yürürlükteki Estonya Muhasebe Yasası ve Estonya Cumhuriyeti’nde muhasebeyi düzenleyen diğer yasal düzenlemelere uygun olarak muhasebe organizasyonu olarak yorumlanır.
5.2. Müşteri, bir önceki takvim ayına ait muhasebe hizmetlerinin sağlanması için gerekli tüm kaynak belgeleri bir sonraki ayın en geç sekizinci gününe kadar Unicount’a teslim etmekle yükümlüdür. Diğerlerinin yanı sıra, muhasebe hizmetinin nihai olarak sağlanması için gerekli olan her türlü belgeli kanıt ve açıklamalar belge olarak kabul edilir.
5.2.1 Bordro muhasebesi için gerekli olan verilerin maaş gününden beş iş günü önce Unicount’a sunulması gerekmektedir.
5.2.2 Gelir ve sosyal vergi (TSD) vergi beyannamesinin sunulması için gerekli olan verilerin, verginin tahakkuk ettiği takvim ayını takip eden ayın beşinci gününe kadar Unicount’a sunulması gerekmektedir.
5.2.3. Yıllık raporun derlenmesi için gerekli olan verilerin, son teslim tarihinden en az 90 gün önce Unicount’a sunulması gerekmektedir.
5.3. Unicount, Müşteri tarafından sunulan belgelere ve ek açıklamalara dayalı olarak işlemleri kaydedecektir. Bu nedenle Unicount, kaydedilen ekonomik işlemlerin gerçek içeriğinden veya bu tür işlemler nedeniyle sunulan vergi beyannamelerindeki herhangi bir hatadan, Müşterinin açık yazılı açıklamalarına rağmen işlem kasıtlı olarak yanlışlıkla kaydedilmediği sürece sorumlu olmayacaktır. Unicount, Müşterinin ekonomik işlemin ayrıntılarını Unicount’a bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda da sorumlu olmayacaktır.
5.4. Müşteri, temsilcileri tarafından muhasebe yazılımına girilen verilerin (fiyatlandırma, adet ve tutar bazında stok kayıtları, stoklar vb. dahil) doğruluğundan sorumludur ve Unicount’a gönderilen belgelerin uygun biçimde biçimlendirildiğinden, içeriklerinin açık olduğundan ve orijinal olduğundan emin olmalıdır; çevirilerin gerekli olması halinde Müşteri bunları ödeyecektir.
5.5. Unicount, alınan belgeleri yasaların gerektirdiği süre boyunca yazılı olarak çoğaltılabilecek bir formatta dijital olarak arşivleyecektir.
5.6. Müşteri, belgelerin veya işlemlerin içeriğinin anlaşılması için Unicount’un muhasebe hizmetlerinin sağlanması için gerekli açıklamaları, Unicount tarafından istendiğinde yazılı olarak veya nitelikli elektronik imza ile çoğaltılabilecek biçimde Unicount’a sağlamakla yükümlüdür.
5.7. Müşteri, muhasebe ve raporlamalarının organizasyonundan tamamen sorumludur. Unicount, Müşterinin yönetim kurulunun veya hissedarlarının yetki alanına giren kararların alınmasına katılma hakkına veya yükümlülüğüne sahip değildir.
5.8. Unicount, Müşterinin yükümlülüklerini gerektiği gibi yerine getirmemesi durumunda muhasebe hizmetlerinin sağlanmasını askıya alma hakkına sahiptir.
5.9. Unicount, Müşteri’den kaynaklanan durumlar nedeniyle muhasebe hizmetinin askıya alındığı gün sayısı kadar (vergi beyannamelerinin, yıllık raporların vb. sunulmasına ilişkin son tarihler dahil) tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için son tarihlerini erteleme hakkına sahiptir.
5.10. Unicount, Müşterinin Hizmetlerin sağlanması için gerekli Belgeleri ve verileri sunmakta veya sunmakta geciktiği gün sayısı kadar tüm yükümlülüklerinin (vergi beyannamelerinin, yıllık raporların vs. sunulması için son tarihler dahil) yerine getirilmesi için son tarihleri erteleme hakkına sahiptir.
5.11. Unicount, Müşterinin yanlış veri veya belgeler sunduğuna veya Estonya yasalarına göre suç işlemeye çalıştığına dair makul bir şüpheye sahip olursa, Unicount Sözleşmeyi önceden haber vermeksizin feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin bu madde hükümlerine göre feshedilmesi halinde Unicount, Sözleşme’nin feshedildiği tarihe kadar sağlanan Hizmetler için derhal ödeme talep etme hakkına sahiptir.
5.12. Unicount, Müşterinin Estonya kamu e-hizmetlerine erişmesi için gerekli olan kullanılmış yazılımların, süresi dolmuş eID yöntemlerinin veya iptal edilmiş eID sertifikalarının kusurlarından veya yetersiz çalışmasından kaynaklanabilecek herhangi bir doğrudan veya dolaylı maddi veya manevi zarardan sorumlu değildir.
5.13. Unicount, Müşterinin neden olduğu herhangi bir doğrudan kasıtlı maddi zarardan özel olarak sorumludur, yani Unicount’ın hesaplanan vadesi gelen vergi ödemelerine ilişkin bilgileri Müşteriye zamanında iletmemesi nedeniyle Estonya Vergi ve Gümrük Kurulu tarafından belirlenen faiz giderleri.
5.14. Diğerlerinin yanı sıra Unicount, aşağıdaki durumlarda madde 5.13’te belirtilen hasarın meydana gelmesinden sorumlu değildir:
5.14.1. Müşteri, kaynak belgeleri zamanında vergi beyannamesi için gerekenden daha geç sunmuşsa veya Şartların 5.2 maddesinde ve alt maddelerinde belirtilen son tarihlere uymamışsa;
5.14.2. Müşterinin tedarikçinin faturalarda KDV tahsil etme hakkını kontrol etmemesi de dahil olmak üzere, Müşteri tarafından sunulan bilgiler yanlışsa;
5.14.3. Müşteri, Şartlar’ın 7. maddesi ve alt maddelerinde belirtilen yükümlülükleri zamanında yerine getirmemişse;
5.14.4. vergi mevzuatı tek yönlü yorumlanamıyorsa ve Müşteri’ye bu durumların bildirilmiş olması halinde.
5.15. Unicount veya alt yüklenicileri, en az 150.000 Euro tutarında profesyonel bir hukuki sorumluluk sigortası sözleşmesi yapacaktır.
5.16. Unicount’ın muhasebe hizmetlerinin sağlanmasından kaynaklanan zararlara ilişkin toplam yükümlülüğü, Müşteri tarafından ödenen KDV hariç ortalama on iki (12) aylık ücretin toplamı ile sınırlıdır, ancak 150.000 Euro’yu geçemez. Ortalama aylık ücret, Unicount tarafından Müşteriye son altı (6) ayda gönderilen faturalar esas alınarak hesaplanır.
5.17. Muhasebe hizmetlerinin başlatılması, Müşterinin Unicount’ın Müşterini Tanı prosedürlerini başarıyla tamamlamasına ve Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yasasına ve işbu Şartların 6.5. maddesine uygun olarak istenen Müşteri Verilerini (KYC) sunmasına bağlıdır.
6. Müşterinin hak ve yükümlülükleri
6.1. Müşteri, Unicount internet sitesinde ve işbu Şartlarda sağlanan Hizmet tanımına ve bedellerine göre Hizmetleri kullanma hakkına sahiptir.
6.2. Hizmetin kullanılması üzerine, Müşteri aşağıdakileri yapmakla yükümlü hale gelir:
– Unicount Hizmetlerini, dolandırıcılık, yasa dışı malzeme gönderme veya depolama dahil, yasa dışı veya ahlaka aykırı bir amaçla kullanmaktan kaçınmak;
– Unicount’ın internet sitesini, yazılımını veya sağlanan Hizmetleri sekteye uğratmaktan veya zarar vermekten kaçınmak.
6.3. Müşterinin Sözleşmeleri devretme, Hizmetleri yeniden satma veya bunları kullanması için üçüncü şahıslara verme hakkı yoktur.
6.4. Müşteri, şirket bilgilerinde veya iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri en geç yedi (7) iş günü içinde Unicount’a bildirmekle yükümlüdür.
6.5. Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yasası tarafından belirlenen gereklilikler nedeniyle, Müşteri istendiğinde KYC gerekliliklerini yerine getirmeli ve Hizmetleri sipariş ettikten sonra Müşteri Panosu aracılığıyla istenen tüm bilgileri zamanında sağlamalıdır.
7. Unicount’ın hakları ve yükümlülükleri
7.1. Unicount, aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
– İşbu Şartlarda belirtilen hüküm ve şartlar ile İnternet Sitesinde gösterilen bedeller üzerinden ödeme almak;
– Sözleşmelerin ifasında üçüncü şahısların yardımını kullanmak;
– Unicount’tan bağımsız nedenlerle önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetin sağlanmasına geçici olarak ara vermek.
7.2. Unicount, işbu Şartları tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Geçerli Şartlar, İnternet Sitesinde yayınlanmaktadır. Yinelenen hizmetlere abone olan Müşteriler, değişikliklerden en az otuz (30) gün önce Müşteri Panosu ve e-posta yoluyla bilgilendirilir. Müşteri, değişiklikleri kabul etmediğini yedi (7) gün içinde Unicount’a bildirmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Müşteri, değişiklikleri kabul etmeyi reddederse, Müşteri Panosu veya e-posta yoluyla otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.
7.3. Unicount, Sözleşmeleri mesleki bilgisine dayalı olarak, Müşteriye sadık kalarak ve Hizmetin doğası gereği gerekli özeni göstererek yerine getirmeyi taahhüt eder.
8. Ücretlerin ödenmesi
8.1. Hizmetler için ödeme dayanağı ve şekli, Unicount’ın İnternet Sitesinde Hizmetler tanımı altında verilmiştir.
8.2. Müşteri, yinelenen Hizmetin planlanmış ödeme bildirimlerine göre ödeme yapmakla yükümlüdür. Doğrudan Müşteri’nin ödeme kartından veya banka hesabından tahsil edilen mükerrer hizmet ödemeleri, en geç yeni Hizmet döneminin başlamasından önceki hizmet bitiş tarihinde kapatılır.
8.3. Müşteri, Hizmet sona ermeden önce yinelenen Hizmet ödeme bildirimlerine göre ödeme yapmakla yükümlüdür.
8.4. Unicount, Hizmetlerin ücretlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Mükerrer Hizmet ücretlerinde yapılacak değişiklikler Müşteri’ye en az bir (30) gün önceden e-posta ve Müşteri Panosu aracılığıyla bildirilir. Müşteri, değişiklikleri kabul etmediğini yedi (7) gün içinde Unicount’a bildirmediği takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Müşteri değişiklikleri kabul etmeyi reddederse, hem Müşteri hem de Unicount e-posta ile otuz (30) gün önceden bildirimde bulunarak Hizmet Sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.
9. Sözleşmenin süresi ve feshi
9.1. Sözleşme, Hizmetin doğası gereği herhangi bir fesih tarihi olmaksızın akdedilmiştir. Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir.
9.2. Unicount ve Müşteri, Sözleşme’yi olağan olarak en az otuz (30) gün önceden e-posta yoluyla bildirerek feshedebilir.
9.3. Unicount, aşağıdaki durumlarda Sözleşmeyi önceden bildirim süresine uymadan olağanüstü olarak feshetme hakkına sahip olup, olağanüstü iptal, kayıtlı ofis adresinin, irtibat kişisi ve Müşteriye sağlanan diğer hizmetlerin kesilmesine neden olacaktır:
– Müşteri, Hizmeti devrederse veya Hizmet sırasında elde edilen faydaları üçüncü bir tarafa devrederse;
– Müşteri şirket hissedarları, malikler ve/veya yönetim kurulu üyeleri, Hizmet süresince 2.9. ve 2.10. numaralı maddelerde listelenen kişileri içerecek şekilde değişirse;
– Unicount’ın, Müşterinin kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiğine veya diğer yasa dışı veya ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğuna inanmak için nedenleri varsa;
– Müşteri temsilcisinin Estonya e-resident dijital kimlik kartı veya sertifikaları feshedilmişse;
– Müşteri yinelenen hizmet ödeme bildirimlerine göre ödeme yapmıyorsa;
– Müşteri Sözleşme şartlarını ihlal etmişse ve ihlali, Unicount tarafından belirlenen makul bir süre içinde gidermemişse;
– Müşteri yanlış veri sağlamışsa veya değişen şirket bilgilerini veya iletişim bilgilerini bildirmemişse;
– Müşteri aleyhine veya Müşteri tarafından iflasın ilan edilmesi için mahkemeye bir dilekçe sunulmuşsa veya yetkili bir kişi Müşterinin faaliyetini sona erdirme kararı almışsa veya Müşterinin kendisi Unicount’ı veya bir üçüncü şahsı geçici veya daimî aciz hali sorunları hakkında bilgilendirirse;
– Müşteri, Unicount tarafından istenen verileri göndermemişse veya yanlış verileri göndermişse;
– Müşteri, Unicount’a Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Yasasına uyum için gereken Müşteri Verilerini (KYC) belirtilen süre içinde sağlayamazsa;
– Müşterinin işinin doğası, Unicount’ın Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yasal düzenlemelere uymasını engelliyorsa;
– Müşteri, faaliyetleriyle Unicount’ın itibarına zarar vermişse.
9.4. Sözleşmenin feshi halinde, Müşteri tarafından Unicount’a ödenen tutarlar iade edilmez veya mahsup edilmez.
9.5. Müşteri bir tüketici ise, Unicount tarafından sağlanan Hizmetler bireysel özelliklere sahip olduğundan ve Müşterinin tercihlerine bağlı olduğundan, Hizmetler için 14 günlük cayma hakkı geçerli değildir.
10. Kişisel verilerin işlenmesi
10.1. Unicount, Müşteri temsilcisinin aşağıdaki kişisel verilerini toplar ve işler:
İsim, kişisel kimlik kodu, e-posta adresi, telefon numarası, ikamet yeri, vatandaşlık ve kişisel kimlik belgesinin bir kopyası. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.
10.2. Unicount, Müşteri temsilcisinin kişisel verilerini yalnızca Sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanır ve işler. Unicount, kişisel verileri ticari amaçlarla üçüncü taraflara iletmez. Unicount, kişisel verileri aşağıdakilere iletme hakkına sahiptir:
– Kanundan doğan yükümlülüklere uymak için yetkili makamlara;
– Kanundan doğan yükümlülüklere uymaya yetkili makamlara; ve
– İşbu Şartlar kapsamında Müşteriye Hizmetlerin sağlanabilmesi için gereken ölçüde Unicount ile çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına.
10.3. Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa nedeniyle Unicount, Sözleşmenin sona ermesinden sonra Müşterinin veri ve belgelerini kanunla belirlenen süre boyunca saklamak zorundadır.
10.4. Unicount’ın web sitesinden Hizmetleri sipariş ederek, kişisel verilerinizin işbu Şartlara uygun olarak işlenmesini kabul etmiş olursunuz.
10.5. İşbu Hizmet Kullanım Koşulları kapsamında Unicount Hizmetleri ile ilgili kişisel veri işlemenin rolleri ve sorumlulukları Veri İşleme Eki’nde (DPA) açıklanmaktadır.
11. Gizlilik
11.1. Unicount ve Müşteri, Sözleşmenin geçerliliği süresince taraflarca elde edilen ve ifşası tarafların menfaatlerine zarar verebilecek ticari veya diğer bilgileri üçüncü kişilere açıklamamakla yükümlüdür. Sözleşme’nin kurulduğu anda kamuya açık olan veya Sözleşme’nin geçerlilik süresi boyunca Sözleşme’ye aykırılık teşkil etmeyecek şekilde kamuya açık hale gelen veya mevzuata göre açıklanması gereken bilgiler veya Tarafın, mevzuata göre bu tür bilgileri açıklama hakkına sahip olan üçüncü bir kişiden elde ettiği bilgiler gizli olarak kabul edilmezler ve ifşa konusunda herhangi bir kısıtlama uygulanmaz. Ayrıca, Tarafların denetçileri ve hukuk müşavirleri için gizli bilgileri açıklama yasağı uygulanmaz.
11.2. Unicount, Müşteri’den aldığı ticari bilgileri gizli tutar ancak kanundan doğan açıklama yükümlülüğüne uymak için Müşteri’nin onayı olmadan verileri yetkili mercilere iletebilir.
12. Sorumluluk
12.1. Hasarın kasten veya ağır ihmalden kaynaklanması durumunda Unicount doğrudan zararlardan sorumludur.
12.2. Unicount, Sözleşmenin ihlali nedeniyle Müşteriye verilen dolaylı zararlardan (kar kaybı dahil) sorumlu değildir. Unicount, sorumluluk sigortasının bu tür zararları Unicount’a tazmin etmemesi durumunda ağır ihmalden kaynaklanan zararları tazmin etmeyecektir. Unicount, ihmalden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
12.3. Unicount’a karşı ağır ihmal nedeniyle iddiaların sunulması için sınırlama süresi, zarara neden olan fiilin veya olayın gerçekleşmesinden itibaren altı (6) takvim ayıdır.
12.4. Unicount’ın toplam yükümlülüğü, ilgili hizmetlerin özel şartlarında sağlanan tutarla sınırlıdır (işbu Şartların 3.7.,4.6. ve 5.16. numaralı maddelerine bakın).
12.5. Müşterinin faaliyeti, Müşteri tarafından Sözleşmenin ihlali ile ilgili olarak Unicount aleyhinde bir talep (örneğin hukuki yardım) veya üçüncü şahıslar nezdinde sorumluluk getirirse, Müşteri, Unicount’a bununla ilgili olarak doğan tüm masraf ve kayıpları tazmin etmekle yükümlüdür.
12.6. Müşteri tarafından Unicount’a karşı yapılan taleplerin sınırlama süresi, ilgili talebin ortaya çıkmasından itibaren altı (6) takvim ayıdır.
13. Anlaşmazlıkların çözümü
13.1. Anlaşmazlıklar müzakere yoluyla çözülür. Bir anlaşmaya varılamaması üzerine, anlaşmazlıklar Harju İli Mahkemesinde çözülür.
13.2 Sözleşme için geçerli olan kanun, Estonya Cumhuriyeti kanunlarıdır.
14. Ticari marka bildirimi
“Unicount” ve Unicount logosu, Unicount’ın tescilli ticari markalarıdır.
Koşulların İngilizce dışındaki dillerde sağlanan herhangi bir sürümü çeviri olarak kabul edilir. İki versiyon arasında çelişki olması durumunda İngilizce versiyonu geçerli olacaktır.
Son güncelleme 07 Aralık 2022

VERİ İŞLEME EKİ
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bu sözleşme (“Veri İşleme Sözleşmesi” veya “DPA”), Hizmetlerin Taraflarca kabul edilen Hizmet Kullanım Koşullarına (“Sözleşme”) uygun olarak sağlanması üzerine Unicount’un (“Veri İşleyici”) Müşteri (“Veri Sorumlusu”) adına kişisel verileri işlemesini düzenler.
Bu DPA, Unicount ile Müşteri arasındaki Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
1. Mevzuat
DPA, Yönetmelik (AB) 2016/679 (GDPR) dahil olmak üzere, Avrupa Birliği ve geçerli ulusal veri koruma ve gizlilik mevzuatı (“Geçerli Kanun”) kapsamında Veri İşleyen ve Veri Sorumlusunun yükümlülüklerini belirtir.
2. Kişisel verilerin işlenme amacı
2.1. Sözleşme kapsamındaki işlemenin amacı, Hizmetlerin Veri İşleyen tarafından Sözleşmeye uygun olarak sağlanmasıdır.
2.2. Veri İşleyen, yalnızca Sözleşme uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli ve ilgili olan işleme faaliyetlerini gerçekleştirir.
2.3. Veri İşleyicinin Hizmetleri Veri Sorumlusuna sunmasıyla bağlantılı olarak, işlenen kişisel veri türleri (“Kişisel Veriler”) sipariş edilen belirli Hizmetlere ve Sorumlunun bu Hizmetler sırasındaki faaliyetlerine bağlı olacaktır. Kapsamlı olmayan Kişisel Veri türlerinin listesi şunlardır:
– Müşterinin özel müşterilerinin ve müşteri temsilcilerinin Hizmetler sırasında Veri İşleyiciye sunulan Kişisel Verileri
– Müşterinin çalışanlarının iletişim bilgileri, Veri İşleyici ile olan iletişimleri ve Veri Sorumlusu tarafından sağlanan Kişisel Verilerle ilgili diğer istihdam ilişkisi
3. Talimatlar
3.1 Veri İşleyen, Kişisel Verileri yalnızca Veri Sorumlusunun belgelenmiş talimatına (“Talimat”) uygun olarak hareket edebilir ve işleyebilir, aksi takdirde kanunen böyle bir talimat olmadan hareket etmesi gerekir.
3.2. Bu DPA’ya girildiği tarihteki Talimat, Veri İşleyen’in Kişisel Verileri yalnızca Hizmetleri Sözleşmeye uygun olarak sunmak amacıyla işleyebileceği yönündedir. Bu DPA’nın hükümlerine tabi olarak ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile Veri Sorumlusu, bu DPA’nın hükümlerine uygun ek yazılı talimatlar verebilir.
3.3. Veri Denetleyicisinin Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin Talimatları, Yürürlükteki Kanuna uygun olacaktır. Veri Denetleyicisi, Kişisel Verilerin doğruluğu, kalitesi ve yasallığından ve bunların elde edilme yollarından tek başına sorumlu olacaktır.
3.4. Veri İşleyen, Yürürlükteki Kanun’u ihlal ettiğini düşündüğü herhangi bir Talimatı Veri Sorumlusuna bildirecek ve talimatlar onaylanana veya değiştirilene kadar talimatları yerine getirmeyecektir.
4. Alt İşleyicilerin Etkileşimi
4.1. İşbu DPA’da, Veri İşleyiciye, işlemenin belirtilen herhangi bir Alt İşleyici kategorisine aktarılması koşuluyla, Veri Sorumlusundan başka herhangi bir yazılı, özel izin almadan Kişisel Verileri (“Alt İşleyiciler”) işlemesi için üçüncü tarafları görevlendirmek üzere genel yetki verilir. Alt İşleyicilerin kategorileri Veri İşleyen tarafından zaman zaman değiştirilebilir ve değişiklik Veri Sorumlusuna bildirilir.
4.2. Aşağıdaki Alt İşleyici kategorileri, Veri İşleyici tarafından Sözleşme kapsamında Hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır:
– Muhasebe ve hukuk hizmeti alt yüklenicileri
– İnternet Sitesi Barındırma
– Estonya X-road hizmetleri
– eID güven hizmeti sağlayıcıları
– Estonya Ticaret Sicili
– Bilişim Destek
– Ödeme ağ geçitleri
– CRM yazılımı
– Pazarlama yazılımı
– Muhasebe yazılımı
– KYC yazılımı
– Sosyal medya, reklam ve analitik ortakları
4.3. Veri Sorumlusu, Alt İşleyicinin yeni kategorisine itiraz etmek isterse, Veri Sorumlusu, Veri İşleyiciden bildirimi aldıktan sonra on (10) iş günü içinde yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Veri Sorumlusundan herhangi bir itiraz gelmemesi halinde Alt İşleyicinin yeni kategorisine onay vermiş sayılır.
4.4. Veri Sorumlusunun bir Alt İşleyiciye itiraz etmesi ve Veri İşleyicinin Veri Sorumlusunun itirazını karşılayamaması durumunda, Veri Sorumlusu, Veri İşleyiciye otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilir.
5. Veri İşleyen’in yükümlülükleri
5.1. Veri İşleyici, çalışanlarının ve Alt İşleyicilerin tüm Kişisel Verileri kesinlikle gizli bilgi olarak ele almalarını sağlayacaktır.
5.2. Kişisel Veriler, Veri Sorumlusunun yasal Talimatlarına göre işlenecektir.
5.3. Veri İşleyici, GDPR madde 32’ye uygun olanlar da dahil olmak üzere, Geçerli Kanun’da belirtilen uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulayacaktır.
5.4. Veri İşleyici, Veri Sorumlusunun Yürürlükteki Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için mümkün olduğu ölçüde uygun teknik ve organizasyonel önlemlerle Veri Sorumlusuna yardımcı olacaktır.
5.5. Veri İşleyici, Veri Sorumlusu adına işlenen Kişisel Verilerin kazara veya hukuka aykırı olarak yok edilmesine, kaybolmasına, değiştirilmesine, izinsiz olarak ifşa edilmesine veya bunlara erişilmesine yol açabilecek bir ihlalin meydana gelmesi durumunda Veri Sorumlusuna bildirimde bulunacaktır (“Kişisel Veri İhlali”). Kişisel Veri İhlalinin öğrenilmesinden itibaren mümkünse 48 saat içinde gereksiz gecikme olmaksızın bildirimde bulunulacaktır.
5.6. Veri İşleyici, bu DPA’da belirtilen yükümlülüklere uygunluğu göstermek ve nitelikli bir bağımsız denetçi tarafından yürütülen denetimlere izin vermek ve bunlara katkıda bulunmak için Veri Sorumlusunun makul ölçüde gerekli bilgilerini sunar. Taraflar, yılda bir defadan fazla olmamak kaydıyla denetimin zamanı konusunda anlaşacak ve Veri İşleyicinin gerekli bilgileri hazırlamak için makul bir süresi olacaktır. Denetime ilişkin masraflar Veri Sorumlusu tarafından karşılanır. Denetim sırasında elde edilen her türlü bilgi, Veri Sorumlusu tarafından gizli tutulacaktır.
6. Veri Sorumlusunun yükümlülükleri
6.1. Veri Sorumlusu, Kişisel Verilerin veri sahiplerinden elde edilmesini ve Kişisel Verilerin Yürürlükteki Kanuna uygun olarak işlenmesi için yasal bir dayanağa sahip olmasını sağlamalıdır.
6.2. Veri Sorumlusunun yükümlülüğü, veri sahiplerini bu DPA kapsamında işleme hakkında bilgilendirmek de dahil olmak üzere veri sahiplerinin haklarını sağlamaktır.
7. Veri sahiplerinin hakları
7.1. Veri Sorumlusu, bir veri sahibinden ilgili Kanun kapsamındaki haklarının kullanılmasına yönelik bir talep alırsa ve bu talebe doğru ve meşru cevap verilmesi Veri İşleyen’in yardımını gerektiriyorsa, Veri İşleyen, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak Veri Sorumlusuna yardımcı olacaktır. Veri İşleyiciye, Yürürlükteki Kanun uyarınca bu tür taleplerde Veri Sorumlusuna yardımcı olması için makul bir süre verilecektir.
7.2. Veri İşleyen, bir veri sahibinden ilgili Kanun kapsamındaki haklarını kullanmasına yönelik bir talep alırsa ve bu talep Veri Sorumlusunun Kişisel Verileri ile ilgiliyse, Veri İşleyen, talebi derhal Veri Sorumlusuna iletmeli ve kişiye doğrudan yanıt vermekten kaçınmalıdır.
8. Sorumluluk
Veri sorumluları ve işleyicilere ilişkin genel sorumluluk, GDPR’nin 82. Maddesi ile düzenlenmiştir. Buna ek olarak, Veri İşleyen’in sözleşmeden doğan yükümlülüğü ve sorumluluğunun sınırlandırılması Hizmet Kullanım Koşulları’nın “Sorumluluk” 12. maddesinde düzenlenmiştir.
9. Süre
9.1. Bu DPA, Müşterinin Hizmet Kullanım Şartlarını kabul etmesinden itibaren yürürlüğe girecek ve Sözleşme ile aynı süre ve fesih şartlarına sahip olacaktır.
9.2. Sözleşmenin sona ermesinin veya feshedilmesinin ardından, Veri İşleyici, Kişisel Verilerin bir kısmını veya tamamını elinde tutmak için Geçerli yasanın gerektirdiği durumlar dışında, elindeki tüm Kişisel Verileri silecektir (bu durumda Veri İşleyen, verileri arşivleyecek ve Kişisel Verilerin daha fazla işlenmesini önlemek için makul önlemler alacaktır).
Bu DPA’nın koşulları, söz konusu Kişisel Veriler için geçerli olmaya devam edecektir.

Son güncelleme 09 Aralık 2022