fbpx
Logo

Hizmet Kullanım Şartları

İşbu internet sitesi, kayıt kodu 14614272, kayıtlı adresi Estonya, Tallinn, Veskiposti 2-1002, posta kodu 10138 e-posta adresi support@unicount.eu olan Unicount OÜ (bundan böyle “Unicount” olarak anılacaktır) şirketi tarafından yönetilmektedir.

1. Hizmetler
1.1. Unicount, Estonya’da kayıtlı ofis adresi ve yasal irtibat kişisi hizmetleri (bundan böyle “Hizmet” veya “Hizmetler” olarak anılacaktır) ile birlikte bir şirket kurma hizmeti sunmaktadır. Hizmetlerin açıklamaları www.unicount.eu internet sitesinde sağlanmaktadır.
1.2. Unicount’ın internet sitesinden Hizmetleri sipariş ederek Unicount’ın hizmet kullanım şartlarını (bundan böyle “Şartlar”) olarak anılacaktır) kabul etmiş olursunuz.

2. Hizmet Siparişi Verme
2.1. Unicount’ın Hizmetleri, elektronik imza atma yetkisine ve geçerli bir Estonya dijital kimliğine sahip yetişkin kullanıcılar tarafından yalnızca www.unicount.eu internet sitesi aracılığıyla sipariş edilebilir.
2.2. Hizmet, çevrimiçi sipariş sürecini başarıyla tamamlayarak, Hizmet siparişini onaylayarak ve çevrimiçi ödeme yaparak internet sitesinden sipariş edilebilir. Bir siparişi tamamlamak için gerekli tüm veri alanlarının doldurulması gerekir.
2.3. Müşteri Hizmet siparişini onaylamadan önce, Hizmet ücretlerinin hesaplanmasına ilişkin bilgi görüntülenir ve Müşteri seçilen ödeme kanalına yönlendirilir.
2.4. Hizmet bedelinin ödemesi Visa, Mastercard ve American Express kredi kartları veya AS Maksekeskus tarafından sağlanan Estonya banka bağlantıları ile yapılabilir. Ödemeler sadece Euro para biriminde kabul edilmektedir.
2.5. Unicount, ödemelerin gerçekleştirilmesi için gerekli kişisel verileri, veri işlemcileri olan AS Maksekeskus veya Stripe Payments Europe, Ltd ve bunların alt işlemcilerine iletecektir.
2.6. Unicount ile Müşteri arasındaki Hizmet sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), Hizmetler için ödeme yapıldığı zaman akdedilmiş sayılır.
2.7. Bir Sözleşmenin akdi, Hizmet bedelinin ödemesi yapıldıktan sonra 24 saat içinde Unicount’ın Müşteri’nin sağladığı e-posta adresine bir sipariş onayı göndermesiyle onaylanır. Sözleşme, Unicount’ın internet sitesinde sağlanan Hizmet açıklamasına, görüntülenen ücretlere ve işbu Şartlara göre akdedilmiş sayılır.
İnternet sitesinde yer alan hizmet tanımları ile işbu şartlar arasında farklılık olması halinde, internet sitesinde sunulan hizmetlerin tanımı geçerli olacaktır.
2.8. Eğer Sözleşme, Estonya Ticaret Siciline (bundan böyle “Ticaret Sicili” olarak anılacaktır) henüz kayıtlı olmayan bir limitet şirket için yapılmışsa o zaman limitet şirket, Ticaret Siciline tescil edildiği andan itibaren Sözleşmeye taraf sayılır. Ticaret Siciline tescil edilmeden önce bir limitet şirket adına Sözleşmeyi akdeden gerçek kişi Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. Sözleşmeden doğan yükümlülükler, Ticaret Siciline tescil edildiği andan itibaren şirkete geçer.
2.9. Kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında mevzuatta yer alan düzenlemeler nedeniyle, Unicount aşağıdakilere Hizmet vermemektedir:
– Siyasi nüfuz sahibi kişiler, onların aile üyeleri veya yakın meslektaşları;
– Uluslararası yaptırımlar listesinde yer alan kişiler (https://www.sanctionsmap.eu/#/main)
– FATF (Mali Eylem Görev Gücü) yüksek riskli üçüncü ülkelerin mukimleri ve vatandaşları (http://www.fatf-gafi.org/countries/#high-risk)
– FATF (Mali Eylem Görev Gücü) tarafından izlenen ülkelerin mukimleri ve vatandaşları (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/)
2.10. Unicount’tan Hizmet sipariş ederek madde 2.9.’da listelenen kişilerden biri olmadığınızı onaylamış olursunuz.

3. Şirket kurma hizmeti
3.1. Estonya limitet şirketlerinin kaydı, Estonya Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak Tartu İli Mahkemesi Tescil departmanı tarafından yapılır. Unicount, Müşterinin Estonya Kayıtlar ve Bilgi Sistemleri Merkezi (Ticaret Sicilini işleten devlet kurumu) uygulama programlama ara yüzü (bundan böyle “API” olarak anılacaktır) aracılığıyla bir şirketi kaydettirmesini sağlar ve Müşteri tarafından sağlanan verilere dayanarak bir şirket kaydı için gerekli başvuruyu hazırlar.
3.2. Unicount, bir şirketi kaydederken Ticaret Sicilinin veya Tartu İli Mahkemesi Tescil Departmanı’nın faaliyetlerinden ve kararlarından sorumlu değildir.
3.3. Unicount, API ile ilgili teknik hatalardan sorumlu değildir.
3.4. Unicount, Müşteri ile uygun şekilde kararlaştırılmadıkça, Ticaret Sicili veya Tartu İli Mahkemesi Tescil Departmanı tarafından sağlanan usule ait belgeleri veya yazışmaları veya Müşteri tarafından alınan diğer resmî belgeleri veya yazışmaları tercüme etmekle yükümlü değildir.
3.5. Hizmet bedeli, Tartu İli Mahkemesi Tescil Departmanı tarafından verilen resmî kararların çözülmesi veya düzeltilmesi için gerçekleştirilen işlemlerin ödemesini içermez.
3.6. Tartu İli Mahkemesi Tescil Departmanı şirketi kayıt etmezse, bu Unicount’ın bir hatası veya Hizmette kusur olarak kabul edilmez ve Müşteri ödenen ücretlerin tazminini talep edemez.
3.7. Unicount’ın şirket kurma hizmetinin sağlanmasından kaynaklanan zararlara ilişkin toplam sorumluluğu, Müşteri tarafından şirket kurma Hizmeti için ödenen tutarla sınırlıdır.

4. Kayıtlı ofis adresi ve yasal irtibat kişisi hizmeti
4.1. Kayıtlı ofis adresi ve yasal irtibat kişisi hizmetlerinin başlaması, Müşterinin, Unicount’ın Müşterini Tanı prosedürlerini (bundan böyle “KYC” olarak anılacaktır) Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasanın ve işbu Şartların 5.5. maddesi uyarınca başarıyla tamamlamasına bağlıdır.
4.2. Sözleşmenin sona ermesi üzerine Müşteri, Unicount tarafından sağlanan kayıtlı ofis adresini ve tüzel irtibat kişisi hizmetini herhangi bir şekilde veya biçimde kullanma hakkını kaybeder.
4.3. Müşteri, Ticaret Sicilindeki kayıtlı ofis adresini ve yasal irtibat kişisini değiştirmekle yükümlüdür ve adres değişikliğini en geç Sözleşmenin sona erdiği gün iş ortaklarına bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, Sözleşmenin sona ermesinden itibaren bir (1) ay içinde kayıtlı ofis adresini ve Ticaret Sicilindeki yasal irtibat kişisini değiştirmemişse Unicount, Müşterinin yanlış bilgilerinin Ticaret Sicilinden silinmesi için Ticaret Siciline bir başvuruda bulunma ve Hizmetler için yıllık ücrete eşit bir sözleşme cezasını Müşteriden talep etme hakkına sahiptir.
4.4. Sözleşmenin sona ermesi üzerine, Unicount, Müşterinin postasını veya diğer iletişimlerini almak ve işlemek dahil olmak üzere Hizmetlerini sağlama yükümlülüğünden muaftır.
4.5. Unicount, elektronik kopyalarını Müşteri için erişilebilir hale getirdikten otuz (30) gün sonra alınan postayı imha etme hakkına sahiptir.
4.6. Unicount’ın kayıtlı ofis adresi ve yasal irtibat kişisi hizmeti sağlanmasından kaynaklanan zararlara ilişkin toplam sorumluluğu, Müşteri tarafından kayıtlı ofis adresi ve yasal irtibat kişisi hizmeti sağlanması için ödenen yıllık Hizmet ücreti miktarına eşit olan miktarla sınırlıdır
4.7. Unicount, Müşteri ile uygun şekilde kararlaştırılmadıkça, Müşterilerinin posta veya kurye ile teslim edilen kolilerini almaz veya bunları Müşterilere iletmez.
4.8. Unicount, yalnızca Müşterilerinin şirketine açıkça gönderilen posta öğelerini alır. Özel kişilere gönderilen posta gönderileri kabul edilmez.

5. Müşterinin hak ve yükümlülükleri
5.1. Müşteri, Unicount internet sitesinde ve işbu Şartlarda sağlanan Hizmet tanımına ve bedellerine göre Hizmetleri kullanma hakkına sahiptir.
5.2. Hizmetin kullanılması üzerine, Müşteri aşağıdakileri yapmakla yükümlü hale gelir:
– Unicount Hizmetlerini, dolandırıcılık, yasa dışı malzeme gönderme veya depolama dahil, yasa dışı veya ahlaka aykırı bir amaçla kullanmaktan kaçınmak;
– Unicount’ın internet sitesini, yazılımını veya sağlanan Hizmetleri sekteye uğratmaktan veya zarar vermekten kaçınmak.
5.3. Müşteri, işbu Sözleşmeyi devretme, Hizmetleri yeniden satma veya üçüncü şahısların kullanması için verme hakkına sahip değildir.
5.4. Müşteri, şirket bilgilerinde veya iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri en geç yedi (7) iş günü içinde Unicount’a bildirmekle yükümlüdür.
5.5. Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa ile belirlenen gereklilikler nedeniyle Müşteri, istendiğinde KYC gereksinimlerini karşılamalı ve Hizmetleri sipariş ettikten sonra istenen tüm bilgileri zamanında sağlamalıdır.

6. Unicount’ın hakları ve yükümlülükleri
6.1. Unicount, aşağıdakileri yapma hakkına sahiptir:
– İşbu Şartlarda belirtilen hüküm ve koşullar ile internet sitesinde gösterilen bedeller üzerinden ödeme almak;
– Sözleşmenin ifasında üçüncü şahısların yardımını kullanmak;
– Unicount’tan bağımsız nedenlerle önceden bildirimde bulunmaksızın Hizmetin sağlanmasına geçici olarak ara vermek.
6.2. Unicount, işbu Şartları tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Geçerli Şartlar Unicount’ın internet sitesinde yayınlanır. Yinelenen hizmetlere abone olan Müşteriler, değişikliklerden en az bir (1) takvim ayı öncesinden e-posta ile haberdar edilir. Müşteri, yedi (7) iş günü içerisinde değişiklikleri kabul etmediğini Unicount’a bildirmediği takdirde, değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Eğer Müşteri değişiklikleri kabul etmeyi reddederse, Müşteri bir (1) takvim ayı önceden e-posta ile bildirimde bulunarak Sözleşmeyi iptal etme hakkına sahiptir.
6.3. Unicount, Sözleşmeyi mesleki bilgisine dayalı olarak, Müşteriye sadık kalarak ve Hizmetin doğası gereği gerekli özeni göstererek yerine getirmeyi taahhüt eder.

7. Ücretin ödenmesi
7.1. Hizmetler için ödeme dayanağı ve şekli, Unicount’ın internet sitesinde Hizmetler tanımı altında verilmiştir.
7.2. Müşteri, yinelenen Hizmet planlı ödeme bildirimlerine göre ödeme yapmakla yükümlüdür. Doğrudan Müşteri kredi kartından veya banka hesabından alınan yinelenen hizmet ödemeleri, en geç hizmet bitiş tarihinde, yeni 12 aylık Hizmet döneminin başlangıcından önce ödenir.
7.3. Müşteri, Hizmet sona ermeden önce yinelenen Hizmet ödeme bildirimlerine göre ödeme yapmakla yükümlüdür.
7.4. Unicount, Hizmetlerin ücretlerini tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Müşteriye, yinelenen Hizmet ücretlerindeki değişiklikler en az bir (1) takvim ayı öncesinden e-posta yoluyla bildirilir. Müşteri, yedi (7) iş günü içerisinde değişiklikleri kabul etmediğini Unicount’a bildirmezse değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Eğer Müşteri değişiklikleri kabul etmeyi reddederse hem Müşteri hem de Unicount, hizmet Sözleşmesini e-posta ile bir (1) takvim ayı önceden bildirimde bulunarak iptal etme hakkına sahiptir.

8. Sözleşmenin süresi ve feshi
8.1. Sözleşme, Hizmetin doğası gereği herhangi bir fesih tarihi olmaksızın akdedilmiştir. Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir.
8.2. Unicount ve Müşteri, en az iki (2) takvim ayı öncesinden e-posta yoluyla bildirimde bulunarak Sözleşmeyi normal olarak feshedebilir.
8.3. Unicount, aşağıdaki durumlarda önceden bildirim süresine uymadan Sözleşmeyi olağanüstü olarak feshetme hakkına sahiptir:
– Müşteri, Hizmeti devrederse veya Hizmet sırasında elde edilen faydaları üçüncü bir tarafa devrederse;
– Müşteri şirket hissedarları, malikler ve/veya yönetim kurulu üyeleri, Hizmet süresince madde 2.9.’da listelenen kişileri içerecek şekilde değişirse;
– Unicount’ın, Müşterinin kara para aklamayı önleme kurallarını ihlal ettiğine veya diğer yasa dışı veya ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunduğuna inanmak için nedenleri varsa;
– Müşteri temsilcisinin Estonya e-resident dijital kimlik kartı veya sertifikaları feshedilmişse;
– Müşteri yinelenen hizmet ödeme bildirimlerine göre ödeme yapmıyorsa;
– Müşteri Sözleşme şartlarını ihlal etmişse ve ihlali, Unicount tarafından belirlenen makul bir süre içinde gidermemişse;
– Müşteri yanlış veri sağlamışsa veya değişen şirket bilgilerini veya iletişim bilgilerini bildirmemişse;
– Müşteri aleyhine veya Müşteri tarafından iflasın ilan edilmesi için mahkemeye bir dilekçe sunulmuşsa veya yetkili bir kişi Müşterinin faaliyetini sona erdirme kararı almışsa veya Müşterinin kendisi Unicount’ı veya bir üçüncü şahsı geçici veya daimî aciz hali sorunları hakkında bilgilendirirse;
– Müşteri, Unicount tarafından istenen verileri göndermemişse veya yanlış verileri göndermişse;
– Müşteri, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasaya uymak için gerekli verileri Unicount’a sağlayamazsa;
– Müşterinin işinin doğası, Unicount’ın Hizmetlerin sağlanmasına ilişkin yasal düzenlemelere uymasını engelliyorsa;
– Müşteri, faaliyetleriyle Unicount’ın itibarına zarar vermişse.
8.4. Sözleşmenin feshi halinde, Müşteri tarafından Unicount’a ödenen tutarlar iade edilmez veya mahsup edilmez.
8.5. Müşteri bir tüketici ise, Unicount tarafından sağlanan Hizmetler bireysel özelliklere sahip olduğundan ve Müşterinin tercihlerine bağlı olduğundan, Hizmetler için 14 günlük cayma hakkı geçerli değildir.

9. Kişisel verilerin işlenmesi
9.1. Unicount, Müşteri temsilcisinin aşağıdaki kişisel verilerini toplar ve işler:
İsim, kişisel kimlik kodu, e-posta adresi, telefon numarası, ikamet yeri, vatandaşlık ve kişisel kimlik belgesinin bir kopyası.
9.2. Unicount, Müşteri temsilcisinin kişisel verilerini yalnızca Sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için kullanır ve işler. Unicount, kişisel verileri ticari amaçlarla üçüncü taraflara iletmez. Unicount, kişisel verileri aşağıdakilere iletme hakkına sahiptir:
– Kanundan doğan yükümlülüklere uymak için yetkili makamlara; ve
– İşbu Şartlar kapsamında Müşteriye Hizmetlerin sağlanabilmesi için gereken ölçüde Unicount ile çalışan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına.
9.3. Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Yasa nedeniyle Unicount, Sözleşmenin sona ermesinden sonra Müşterinin veri ve belgelerini kanunla belirlenen süre boyunca saklamak zorundadır.
9.4. Unicount’ın web sitesinden Hizmetleri sipariş ederek, kişisel verilerinizin işbu Şartlara uygun olarak işlenmesini kabul etmiş olursunuz.

10. Gizlilik
10.1. Unicount ve Müşteri, Sözleşmenin geçerliliği süresince taraflarca elde edilen ve ifşası tarafların menfaatlerine zarar verebilecek ticari veya diğer bilgileri üçüncü kişilere açıklamamakla yükümlüdür.
10.2. Unicount, Müşteri’den aldığı ticari bilgileri gizli tutar ancak kanundan doğan açıklama yükümlülüğüne uymak için Müşteri’nin onayı olmadan verileri yetkili mercilere iletebilir.

11. Sorumluluk
11.1. Hasarın kasten veya ağır ihmalden kaynaklanması durumunda Unicount doğrudan zararlardan sorumludur.
11.2. Unicount, Sözleşmenin ihlali nedeniyle Müşteriye verilen dolaylı zararlardan (kar kaybı dahil) sorumlu değildir. Unicount, sorumluluk sigortasının bu tür zararları Unicount’a tazmin etmemesi durumunda ağır ihmalden kaynaklanan zararları tazmin etmeyecektir. Unicount, ihmalden kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir.
11.3. Unicount’a karşı ağır ihmal nedeniyle iddiaların sunulması için sınırlama süresi, zarara neden olan fiilin veya olayın gerçekleşmesinden itibaren altı takvim ayıdır.
11.4. Unicount’ın toplam yükümlülüğü, ilgili hizmetlerin özel şartlarında sağlanan tutarla sınırlıdır (işbu Şartların 3.7. ve 4.6. numaralı maddelerine bakın).
11.5. Müşterinin faaliyeti, Müşteri tarafından Sözleşmenin ihlali ile ilgili olarak Unicount aleyhinde bir talep (örneğin hukuki yardım) veya üçüncü şahıslar nezdinde sorumluluk getirirse, Müşteri, Unicount’a bununla ilgili olarak doğan tüm masraf ve kayıpları tazmin etmekle yükümlüdür.
11.6. Müşteri tarafından Unicount’a karşı yapılan taleplerin sınırlama süresi, ilgili talebin ortaya çıkmasından itibaren altı (6) takvim ayıdır.

12. Anlaşmazlıkların çözümü
12.1. Anlaşmazlıklar müzakere yoluyla çözülür. Bir anlaşmaya varılamaması üzerine, anlaşmazlıklar Harju İli Mahkemesinde çözülür.
12.2 Sözleşme için geçerli olan kanun, Estonya Cumhuriyeti kanunlarıdır.

13. Ticari marka bildirimi
“Unicount” ve Unicount logosu, Unicount’ın tescilli ticari markalarıdır.

Son güncelleme tarihi 28 Eylül 2020