Logo
Dau

Daimi İşyeri ve Çifte İkamet

WhatsApp
Ennur Bilgin, Operasyon Müdürü

Daimi İşyeri (PE) ve Çifte İkamet düzenlemeleri, Estonya şirketinizin kârlarının nasıl ve nerede vergilendirileceğini belirlediğinden, uluslararası vergilendirmenin kritik unsurlarıdır. Bu düzenlemeler karmaşık olabilir ve Estonya dışında Estonya şirketinizi işletiyorsanız bunları anlamak hayati önem taşır. Bu makalede, PE düzenlemelerine ilişkin genel bir bakış sunarak bunların Estonya’da kayıtlı e-resident şirketlerine nasıl uygulanacağına odaklanıyoruz.

Ülkeler Kendi Topraklarında Vergilendirir

Ülkeler genellikle kendi sınırları içinde hem yerleşik kişilerden hem de yerleşik olmayan kişilerden elde edilen gelirleri vergilendirme hakkına sahiptir. Bu ilke uluslararası vergilendirmenin temel taşıdır. Ancak yerleşik olmayanlar için vergilendirme, ülkedeki ticari faaliyetlerin niteliğine ve kapsamına bağlıdır. Bu faaliyetlerin önemsiz veya ara sıra olması halinde, genellikle vergi yükümlülüğü oluşturmazlar. Hem ülkeler hem de şirketler için zorluk, bu faaliyetlerin ne zaman vergilendirilecek kadar önemli olduğunu belirlemektir. Bu değişken eşik, PE veya İkili İkamet vergi kurallarının Estonya’daki şirketinize uygulanacağı yerdir.

İkili İkamet, bir şirketin yetkililer tarafından iki farklı ülkede vergi mukimi olarak kabul edilmesidir. Bu durum, şirketiniz için farklı ülkelerin vergi mukimliği tanımlarının örtüşmesi durumunda ortaya çıkabilir. Örneğin Estonya, kendi yasalarına göre kurulmuş herhangi bir şirketi otomatik olarak Estonya vergi mukimi olarak kabul etmektedir. Hatta bunun için Estonya vergi dairesinden bir sertifika bile alabilirsiniz. Bununla birlikte, etkin yönetim yeri (PoEM) farklı vergi mukimliği kurallarına sahip başka bir ülkede ise, şirket Çifte İkamet sahibi olabilir. Bunun bir örneği, Estonya’daki bir şirketin yönetim kurulu üyesinin gerçek kişi olarak vergi mukimi iken uzaktan, Estonya dışında çalışmasıdır. Estonya e-resident üyesi olmanın etkin yönetim kriterlerinin yerine etkisi yoktur.

Çifte İkamet

Çifte İkamet, başka bir ülkede PE sahibi olmaktan farklıdır. Bu, şirketin iki yargı bölgesinde vergi mukimi olarak kabul edilmesi anlamına gelir ve bu da potansiyel olarak iki vergi makamından gelen çelişkili vergi taleplerine yol açar. Bu çatışmaların çözümü, ilgili ülkelerin yetkili makamları arasında koordinasyonu gerektiren uzun bir süreç olabilir.

Etkili Yönetimin Yeri (PoEM) genel olarak işin yürütülmesi için gerekli olan kilit yönetim ve ticari kararların alındığı yer olarak anlaşılmaktadır. Bir şirketin etkin yönetim merkezi Estonya dışında başka bir ülkede ise, bu ülke, şirketin vergi mukimi olduğunu iddia edebilir ve bu da şirketi o ülkenin vergi yükümlülüklerine tabi kılar.

Daimi İşyeri Kuralını Tetikleyen Faktörler

Daimi İşyeri, sizin haberiniz olmadan birkaç şekilde kurulabilir:

Sabit İşyeri: Temel iş faaliyetlerini yürütmek için bir ülkedeki fiziksel bir konumun (ofis gibi) kullanılması bir Daimi İşyeri kuruluşunu tetikleyebilir. Örneğin, Estonya’daki şirketinizin işlerini yürütmek için kendi ülkenizdeki bir ofisi kullanıyorsanız, bu bir PE olarak değerlendirilebilir ve bu ofiste gerçekleştirilen işten elde edilen karlar yerel vergilendirmeye tabi olacaktır.

Bağımlı Temsilciler: Fiziksel bir ofis olmasa bile şirketiniz adına çalışan kişilerin faaliyetleri yoluyla bir Sabit İşyeri kurulabilir. Yetkili bir çalışan veya yönetim kurulu üyesi gibi birinin ülkede şirketiniz adına sözleşme yapma yetkisi varsa, bu durum “bağımlı temsilciler” bir Sabit İşyeri kuruluşu oluşturabilir. Bu, genellikle Sabit İşyeri oluşturmayan bağımsız aracılardan farklıdır.

OECD Model Vergi Anlaşması, bağımlı ve bağımsız acenteler arasında ayrım yapılmasına yardımcı olan yönergeler sağlar. İş, komisyoncular veya komisyon acenteleri gibi bağımsız acenteler aracılığıyla yürütüldüğünde, işlerini düzenli bir şekilde yerine getiriyorlarsa bir Sabit İşyerinin oluşturulmadığını açıklığa kavuşturur. Bu, yurt dışında iş yapan Estonya şirketlerinin e-resident veya tek hissedarları için önemli bir husustur, çünkü bunların faaliyetleri potansiyel olarak bir Sabit İşyeri temsilcisi yaratabilir.

Sabit İşyeri Kurallarına Uyum

Sabit İşyeri kurallarını anlamak ve bunlara uymak, e-resident şirketiniz için istenmeyen vergi risklerinden kaçınmak açısından çok önemlidir. Ülkelerin, bölgede geçirilen süreye veya gerçekleştirilen faaliyet türlerine ilişkin, Sabit İşyeri statüsüne yol açabilecek özel kuralları olabilir. Uyumsuzluk, Sabit İşyeri aracılığıyla kazanılan kârlar üzerinden ödenmeyen vergilere dayalı olarak cezalarla sonuçlanabilir.

Bir şirketin başka bir yargı bölgesinde bir Sabit İşyeri varsa, tescilli ülke Sabit İşyeri ile ilgili olarak “merkez ofis” olarak anılır. Vergi açısından merkez ve Sabit İşyeri ayrı varlıklar olarak ele alınır. Sabit İşyerinin kârları, bulunduğu ülkenin kurallarına göre vergilendirilir. Genel olarak, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki (AEA) veya İsviçre’deki Sabit İşyerleri vergiden muaftır ancak diğer eyaletlerdeki Sabit İşyerlerinin vergi ödemesi kanıtı istenebilir.

Kayıt ve Raporlama Yükümlülükleri

Bir Sabit İşyeri oluşturmak genellikle başka bir ülkede ayrı kayıt, muhasebe ve raporlama yükümlülüklerine yol açar. Bir Sabit İşyerinin geliri, ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin piyasa koşullarını yansıtmasını sağlayan emsallere uygunluk ilkesine göre belirlenir. Belirlediğiniz fiyat, sanki firma tanımadığınız birine satış yapıyormuş gibi aynı olmalıdır. Bu ilke önemlidir çünkü işin adil bir şekilde yapılmasını sağlar ve merkez tarafından sağlanan hizmet ve mallar için daha yüksek ücretler talep ederek vergiyi optimize etmezsiniz.

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi

Birçok ülke gibi Estonya’nın da çifte vergilendirmeyi önlemeye yönelik kuralları ve vergi anlaşmaları vardır. Bir Sabit İşyeri, kurulduğu ülkede vergi ödüyorsa, bu kâr genellikle Estonya’da yeniden vergilendirilmeyecektir. AEA veya İsviçre dışındaki Sabit İşyerleri için ödenen vergi, gelecekteki Estonya kurumsal gelir vergisi yükümlülüklerine mahsup edilebilir.

If a non-EU PE hasn’t paid corporate income tax, its profits are taxed at the Estonian company level upon distribution of dividends. These dividends are declared in the Estonian company’s tax return and can be carried forward indefinitely. However, these exempted dividend payments are not considered for calculating the Estonian company’s right to distribute 14% dividends. This reduced rate dividend payment to parent companies is to be abolished in 2025 though.

AB dışı bir Sabit İşyerinin kurumsal gelir vergisi ödememesi durumunda, kârları, temettü dağıtımı üzerine Estonya şirketi düzeyinde vergilendirilir. Bu temettüler Estonyalı şirketin vergi beyannamesinde beyan ediliyor ve süresiz olarak ileriye aktarılabiliyor. Ancak muaf tutulan bu temettü ödemeleri, Estonyalı şirketin %14’lük temettü dağıtma hakkının hesaplanmasında dikkate alınmıyor. Ancak ana şirketlere indirimli oranlı temettü ödemesi 2025 yılında kaldırılacak.

Özetle

Sabit İşyeri ve Çifte İkamet düzenlemeleri, uluslararası ticari vergilendirmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve Estonya e-Residency programından etkilenmez. Dijital küreselleşen dünyada yapılması oldukça zor olan, ülkelerin kendi topraklarındaki önemli ticari faaliyetlerden vergi toplamasını sağlamak için tasarlanmışlardır.

Bu kuralları anlamak, sınırlar ötesinde faaliyet gösteren e-resident şirketler için uyumu sağlamak ve cezalardan kaçınmak açısından çok önemlidir. Kurucular, hesaplanmamış vergi risklerine sahip olmadıklarından emin olmak için profesyonel vergi danışmanlığı almalıdır. Sorumluluklarınızdan emin değilseniz muhasebecinize danışabilirsiniz. Unicount, 2023 yılının başında sanal ofis müşterilerine muhasebe hizmetleri sunmaya başladı.

Okuduğunuz için teşekkürler!

Bu makale Unicount İletişim Direktörü Adam Rang tarafından yazılmıştır. Unicount.eu adresinden Unicount hizmetlerine erişip kullanmaya başlayabilirsiniz.