Logo
Estonian taxes

Estonya’da KDV ve gelir vergisi oranları arttı

WhatsApp
Ennur Bilgin, Operasyon Müdürü

20 Haziran sabahının erken saatlerinde, Estonya parlamentosu bazı vergileri artırmak için oy kullandı. Daha önce Reform Partisi, Sosyal Demokratlar ve Eesti 200 tarafından imzalanan koalisyon anlaşmasında bütçe açığının kapatılması için gelir vergisi ve KDV’nin artırılması öngörülüyordu. Açığın büyük bir kısmı, Reform Partisi’nin tüm gelir gruplarından vergi mükellefleri için vergiden muaf kişisel ödeneği 700 Euro’ya yükseltmeye yönelik vaat verdiği masraflı kampanyadan geliyordu.

Estonya parlamentosunda 20 Haziran gecesi yapılan oturumda yapılan ikinci ve son oylamada kabul edilenleri bu makalede derledik. 2024 vergi yılı vergi zammı, vergi mükelleflerine yasal olarak yapılması gerekli olan 6 aylık ön bildirime zaten çok yakındı.

Özetle

20 Haziran 2023’te Estonya parlamentosu, güvenoyla bağlantılı vergi artışları lehinde oy kullandı. Alınan kararlar doğrultusunda, standart KDV oranı 1 Ocak 2024’te ve gelir vergisi 1 Ocak 2025’te yükseltilecek. Gelir vergisi oranı değişikliği, hem ücretler üzerinden ödenen kişisel gelir vergisi hem de Estonya’daki şirketinizden temettü dağıtırken ödediğiniz kurumlar vergisi için geçerli olacak.

Kabul edilen vergi değişikliklerine genel bir bakış atmak gerekirse:

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren standart KDV oranı %22 olacaktır. Bu, Estonya’da satın aldığınız tüm KDV dahil hizmetlerin, indirilecek KDV olmadığı sürece %2 daha pahalı olacağı anlamına gelir. Bu, şirketinizin bir Estonya veya AB KDV numarası olması durumunda mümkündür.

1 Ocak 2025’ten itibaren Estonya gelir vergisi %22 olacaktır. Bu, istihdamdan veya temettülerden kazandığınız tüm gelirin %2 daha pahalı olacağı anlamına gelir.

1 Ocak 2025’ten itibaren, Estonya’da ikamet edenler ayda 700 Euro gelir vergisinden muaf kişisel ödeneğe sahip olacak. Şu anda, gelir vergisinden muaf kişisel ödenek aylık 654 Euro’dur, ancak vergisiz kişisel ödeneği olmayan ve 2100 Euro veya daha fazla kazanan kişiler için sıfıra doğru ilerliyor.

Konaklama hizmeti sağlayıcıları için daha düşük olan KDV oranı 1 Ocak 2025’te yükseltilecek.  Estonya’daki otel konaklamalarınızın KDV’si yüzde 9’dan yüzde 13’e çıkacak.

Tüzel kişi hissedarlara ödenen “düzenli” temettüler üzerindeki %14 indirimli gelir vergisi oranı 1 Ocak 2025’te sona eriyor.

Estonya KDV standart oranı geçmişi

Estonya standart KDV oranı en son 2009 ekonomik kriz kargaşasında değişti. 2009 yılına kadar %18’di. Estonya’daki mevcut standart KDV oranı yüzde 20, Avrupa Birliği’ndeki ortalama oranların alt sınırında.

Estonya, AB üye ülkeleri arasında 18. ve 22. sırada yer almakta. Diğer dört ülke; Bulgaristan, Slovakya, Avusturya ve Fransa, Estonya ile aynı KDV oranına sahiptir. Beş AB ülkesi Estonya’dan daha düşük KDV oranlarına sahiptir: Almanya, Kıbrıs, Romanya, Malta ve Lüksemburg.

Estonya gelir vergisi oranları tarihi

Estonya gelir vergisi oranı en son 2015 yılında Reform Partisi liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından %1 oranında düşürüldüğünde değiştirilmişti. 2015 yılına kadar %21’di. Verginin %22’den %21’e düşürüldüğü 2008 yılına kadar daha da yüksekti. Tarihsel olarak, doksanlarda %26 idi ve yeniden yatırılan veya birikmiş karlar üzerinden vergi ödemekten kaçınma olasılığı yoktu. Bu 2000 yılında ortaya çıkan bir yenilikti.

Oysa ki aynı Reform Partisi, 2007 ekonomik patlama dönemi seçimlerinde 2015 yılına kadar gelir vergisini %12’ye kadar düşürme sözü vermişti. Bu, 2009 ekonomik krizi tarafından o zamanki %21 seviyesinde durduruldu. 2017’de istihdam geliri üzerindeki %33 sosyal vergiyi %0,5 oranında azaltmak için gönülsüz bir girişimde bulunuldu. Bu karar, yürürlüğe giremeden iptal edildi. Sonuç olarak, Reform Partisi liderliğindeki hükümetler geleneksel olarak gelir vergisini artırmayı amaçlamadı ve bu halk için bir sürpriz oldu. Seçimlerden önce bu artışlar hiç konuşulmadı.

Estonya gelir vergisi, yatırım yaparken istihdam veya sermaye kazançları gibi kişisel gelirlere ve Estonya şirketleri tarafından hissedarlara ödenen temettülere benzer şekilde uygulanır. Estonya’da hala yıllık kurumlar vergisi yoktur, bu AB’de de istisnadır.

Okuduğunuz için teşekkürler!

Umarız bu makaleyi beğenmişsinizdir. Daha fazla sorunuz varsa kapsamlı destek makaleleri koleksiyonumuza göz atın.