Logo
Sole Pro

Estonya e-resident kart sahipleri neden şahıs şirketi kurmamalıdır?

WhatsApp
Ennur Bilgin, Operasyon Müdürü

Bu makalede, Estonya’da limitet şirket sahibi olmakla şahıs şirketi olarak kaydolmak arasındaki temel farkları açıklayacağız. Ayrıca bir işletme kaydı yapmanın diğer yöntemlerini inceleyeceğiz ve uzaktan bir şirketi çevrimiçi olarak yürütmek için en iyi çözümün ne olduğunu merak eden, ilk kez şirket kuracak kişilere tavsiyelerimizi vereceğiz.


The most popular form for e-residents by far is OÜ (osaühing, or limited liability company). Starting from February 2023, Estonian OÜ can be opened with a share capital of 1 euro cent.  Before that, some people were thinking twice about OÜ because of the minimum share capital requirement which was 2500 euros. The company registration state fee of 265 euros is still over ten times higher than the 20 euros you would pay for registering as a sole proprietor. However, the registration cost is the only upside we can detect when comparing a limited company to a sole proprietorship in Estonia.

E-resident kart sahipleri için bugüne kadarki en popüler şirket türü OÜ (osaühing veya limitet şirket) olmuştur. Şubat 2023’ten itibaren Estonya limitet şirketleri 1 euro cent sermaye ile kurulabilmektedir. Bu tarihten önce bazı kişiler, asgari sermaye tutarının 2500 Euro olması nedeniyle limitet şirket kurmayı iki kez düşünüyordu. 265 Euro tutarındaki şirket tescil devlet ücreti, şahıs şirketi kurmak için ödeyeceğiniz 20 Euro’nun on katından daha fazladır. Ancak, Estonya’daki bir limitet şirketini şahıs şirketiyle karşılaştırdığımızda şahıs şirketlerinin tek avantajı kuruluş maliyetidir.

Estonya’da ikameti olmayanlar için vergi karmaşası

Estonya şahıs şirketi sahipleri, Estonya’da elde ettikleri gelirler üzerinden kişisel gelir vergisi ve sosyal vergi ile vergilendirilir. Bu vergiler, Estonya şirketinizden dağıtılan karlar üzerinden ödeyeceğiniz kurumsal gelir vergisine kıyasla daha yüksek olabilir. Estonya’da ikameti olmayanlar için kişisel vergilendirme, uluslararası vergi anlaşmaları ve çifte vergilendirme riski nedeniyle karmaşık hale gelebilir. Estonya’da şahıs şirketi sahibi olarak kayıtlı olmanız vergi mukimliğinizi değiştirmez.

Estonya Vergi ve Gümrük Kurulu, şahıs şirketi sahibinin ticari faaliyetlerinden elde ettiği gelir ve giderlerin, kişisel gelir vergisi beyannamesinin E Formu’nda yıllık olarak ayrıntılı raporunu alır. Form E, her bir giderin vergi indirimi için kullanılmayacak bir iş gideri veya kişisel gider olarak belirlendiği ayrıntılı kayıt tutma anlamına gelmektedir. Kişisel gelir vergisi, ikinci yıldan başlamak üzere yılda iki kez peşin olarak ödenecektir.

Estonya’da şahıs sahipleri aynı zamanda kendi sağlık sigortalarından ve sosyal güvenlik katkı paylarından da sorumludurlar. Bu, Estonya sosyal güvenliği için üç ayda bir ödeme yapılması anlamına gelir; dolayısıyla Estonya’da yaşamıyor veya seyahat etmiyorsanız, burada sağlık sigortası yaptırmanız mantıklı olmayacaktır. 2024’teki asgari ödeme üç aylık dönem başına 717,55 Euro’dur. Başka bir AB ülkesinde sosyal vergi ödediğinizi A1 vergi belgesiyle kanıtlayabilirseniz bu ödemenin önüne geçebilirsiniz.

Şahıs Şirketi Sahiplerinin Yasal Durumu

Şahıs şirketleri ayrı bir tüzel kişilik sağlamaz ve siz, tüm sorumluluğu üstlenerek iş yürüten gerçek bir kişisinizdir. Bu, ticari borç ve yükümlülüklerden kişisel olarak sorumlu olmak ve varlıklarınızı riske atmak anlamına gelir. Yasaları ve düzenlemeleri anlamak ve bunlara uymak, profesyonel bir muhasebeciye sahip olmayan Estonya vatandaşı şahıs şirketi sahipleri için bile çok zor bir iştir.

Limitet şirketler kapitalizmin tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Bundan önce insanlar, girişimciliğin mevcut tek biçimi olan genel ortaklıklar veya bir işletmenin kişisel mülkiyeti şeklinde daha fazla risk alıyordu. Gerçekleşen iş riski, ticari borçlarınızı ödeyemediğinizde mülkünüzü ve hatta özgürlüğünüzü kaybetmek anlamına geliyordu.

Bankacılık ve Finansman

Estonya’da ikameti olmayan şahıs şirketi sahibi biri olarak bir banka hesabı açmak neredeyse imkansızdır, ancak teorik olarak kişisel banka hesabınızı herhangi bir ülkede kullanabilirsiniz. Unicount bankacılık makalesinde belirtildiği gibi, Estonya bankaları fiziksel olarak şubede olmanızı ister ve Estonya’da yerleşik olmayan hesap başvuruları üzerinde inceleme uygular. Kurumsal bir yapının olmaması, belirli işletme finansmanı seçeneklerine erişimi de kısıtlayabilir.

Şahıs şirketleri, bir işletmeyi dış finansmanla ölçeklendirmeye uygun değildir. Yatırımcılar ve ortaklar, limitet şirketleri daha güvenilir olarak algılıyor ve bir nedenden ötürü, bireysel olarak gelecekteki geliriniz için birisine özsermaye veya dönüştürülebilir senetler veremezsiniz. Önemli bir büyüme hedefleyen veya yatırım arayışında olan kimseler, bir limitet şirket kurmalıdır.

Limitet şirketin tescili

Estonya’da yerleşik olmayan biri olarak noterde veya e-resident olarak Unicount hizmetlerini veya Ticaret Sicilini kullanarak bir limitet şirket (OÜ) açabilirsiniz. Şirket açarken ana gider kalemi 265 avroluk devlet ücreti olacak. Bir şirket kurduktan sonra bir ticari banka hesabı açabilir ve ticarete başlayabilirsiniz. Henüz e-resident değilseniz noter kullanmak tek seçenektir. Bu durumda devlet ücretine ek olarak noter ücretinin de ödenmesi gerekir. Katkıda bulunulan sermaye daha sonra ticari faaliyetler için kullanılabilir.

Limitet şirket, Unicount şirket kurma API’ı sayesinde bir sonraki iş gününde hızlandırılmış bir şekilde kurulacaktır. Bu durumda standart şirket ana sözleşmenin kullanılması gerekmektedir. Normal süreçler daha yavaştır, 5 iş günü kadar sürer, ancak değiştirilen makaleler ile başvuru sunmanıza olanak tanır.

Sermayenin parasal ve parasal olmayan katkısı

Tipik olarak kurucu, hisse sermayesine nakit olarak katkıda bulunur. Her hissedarın en az 1 euro cent ödemesi gerekir çünkü 1 euro, bir limitet şirketteki hissenin en düşük değeridir. Ancak para yerine maddi mal veya haklar da kullanılabilir. Bunu yapmak için şirket kuruluşu sırasında tüzüğün değiştirilmesi ve parasal olmayan katkılara izin verilmesi gerekir. Bu durumda, parasal olmayan bir katkı yapılmasına ilişkin bir anlaşmanın yanı sıra, mülkün veya hakkın değerine ilişkin yönetim kurulu onayının Ticaret Siciline ibraz edilmesi gerekir.

Diğer girişimcilik biçimleri

In Estonia, it is also possible to engage in entrepreneurial activity in the form of FIE (sole proprietor, füüsilisest isikust ettevõtja), tulundusühistu (commercial cooperative), UÜ (usaldusühing, limited partnership) and TÜ (täisühing, general partnership). Registration of AS (aktsiaselts, joint stock company) is an opportunity that solopreneurs usually cannot take advantage of due to the high minimum share capital requirement.

Estonya’da FIE (şahıs şirketi, füüsilisest isikust ettevõtja), tulundusühistu (ticari kooperatif), UÜ (sınırlı ortaklık, usaldusühing) ve TÜ (genel ortaklık, täisühing) şeklinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak da mümkündür. AS’nin (anonim şirketi, aktsiaselts) tescili, yüksek asgari sermaye gereksinimi nedeniyle tek girişimcilerin genellikle yararlanamayacağı bir fırsattır.

Okuduğunuz için teşekkürler

Umarız bu makaleyi beğenmişsinizdir. Daha fazla sorunuz varsa Unicount’ın kapsamlı destek makalelerine göz atın.