Logo
osakapitali sissemakse

Osakapitali sissemakse peale asutamist

WhatsApp
Adam Rang, Kommunikatsioonijuht

Osakapitali sissemakse Unicounti abil osaühingu asutamisel pole vajalik. Otsest tähtaega osakapitali sissemakseks peale asutamist ei ole ette nähtud, kuid soovitame võimaluse korral osakapitali sisse maksta ning eemaldada Äriregistris ettevõtte registrikaardil olev märkus – “asutatud sissemakset tegemata”.

Soovituse põhjenduseks nii palju, et sissemakstud osakapital jätab soliidsema mulje ning enne seda ei ole võimalik endale dividende maksta.

Osakapitali sissemakse saab teha rahalise või mitterahalise sissemaksena. Lihtsam on alati teha rahaline sissemakse enda pangakontol ettevõtte pangakontole.

Rahaline osakapitali sissemakse

Rahalise sissemakse tegemiseks tuleb enda pangakontolt kanda ettevõtte pangakontole osakapitalile vastav summa eurodes. Vaikimis on kõik asutatud osaühingud minimaalse osakapitaliga 2500 eurot, kui asutamisel pole seda suurendatud. Rohkema kui 1 osaniku korral tuleb igal osanikul teha sissemakse oma osa väärtusele vastavas summas.
Selgituseks tuleb alati märkida “osakapitali sissemakse”.

Mitmes osas osakapitali sissemaksmine on võimalik, kuid see võib pangatõendiga rohkem küsimusi tekitada. Nimelt on vaja Äriregistri jaoks küsida pangast sissemakse tõend, kui seda ei saa ise internetipangast alla laadida digitempliga DDOC või BDOC failina.

Lisaks Eesti pankadele väljastavad osakapitali sissemakse tõendeid ka moodsamad arveldusi pakkuvad firmad nagu TransferWise, Paysera või Payoneer. Reeglina kasutavad nende poolt pakutavaid kontosid siiski e-residendid, kellele pangad kontot ei ole avanud.

Saadud tõend tuleb esitada Äriregistrile Ettevõtjaportaali kaudu, algatades ettevõtte andmete muutmiskande. Äriregistrile tuleb esitada ettevõtte panga või makseasutuselt saadud tõend osakapitali sissemakse laekumise kohta DDOC või BDOC failina, paberil tõendit pole mõtet pangast küsida. Krüpteeritud CDOC dokumendi saamisel tuleb see DigiDoc programmiga enne Äriregistrile esitamist dekrüpteerida, muidu avaneb see ainult sinu isikukoodiga kasutajal.

Muutmiskande esitamiseks tuleb ID-kaardi või Mobiil-ID abil sisse logida Ettevõtjaportaali. Smart-ID abil muudatuskande esitamine pole võimalik. Riigilõiv muutmiskande esitamisel on 18 eurot, selle võib tasuda ettevõtte pangakontolt. Muutmiskande koostamise juhised leiad siit.

Kui dokumentidest vigu ei leitud, saad viie tööpäeva jooksul Tartu Maakohtu Registriosakonnalt teavituse ning osakapitali on sellega registreeritud. Puuduste kõrvaldamise määruse saamisel korral jälgi, et kohtu antud tähtaja jooksul saaks parandatud dokumendid esitatud, muidu jääd riigilõivust ilma.

Osakapitaliks sisse makstud raha on sissemaksmise järel ettevõtte raha, mida saab ettevõtluseks kasutada, kuid osanikule niisama seda tagastada ei saa. Küll aga saab maksta arveid, anda laenu, maksta dividende jne. Eestis pole muuseas lubatud osanikul enda ettevõttest laenu võtta.

Mitterahaline osakapitali sissemakse

Unicounti abil kiirmenetluse korras asutatud osakapitali sissemakseta ettevõttel ei ole mitterahalised sissemaksed põhikirjas lubatud.

Mitterahalist sissemakse tegemiseks tuleb kõigepealt Ettevõtjaportaalis esitada Äriregistrile põhikirja muutmise avaldus, kus on muudetud põhikirja punkti 1.5 nii, et mitterahalised sissemaksed oleksid lubatud.

Põhikirja muutmise kande jõustumise järel saab teha uue muutmiskande avalduse, et Äriregistris kustutataks ettevõtte registrikaardilt märge “asutatud ilma sissemakseta” ning võetaks menetlusse mitterahalise sissemakse üleandmise leping ja akt.

Selleks tuleb Äriregistrile Ettevõtjaportaalis esitada allkirjastatult osanike otsus, mitterahalise sissemakse üleandmise leping, juhatuse hinnang varade väärtuse kohta.

Kinnisvara sissemaksena kasutamisel on vajalik ka kinnistusregistri väljavõte, auto vms masina puhul vastava liiklusregistri väljavõte.

Tasaarveldus dividendidega

Osakapitali sissemakse saab teoorias teha ka tasaarveldusena osanikele väljamakstavate dividendidega. Dividendidega tasaarveldamine on aga siiski mitterahaline sissemakse ja seega peab põhikiri seda lubama. Unicount soovitab alati võimalusel teha rahalise sissemakse selle lihtsuse tõttu. Dividendide arvelt osakapitali sissemakse nõuab dividendidelt tulumaksu maksmist.

Osakapitali sissemakse deklareerimine maksuametile

Oluline on välja tuua, et ettevõtte TSD deklaratsioonil lisas 7 tuleb sissemaksed osakapitali ka deklareerida. Ettevõtte likvideerimisel saab siis sissemakstud osakapitali tulumaksuvabalt osanikele välja maksta.

Alusta juba täna