Logo

Ettevõtte asutamine

WhatsApp
Adam Rang, Kommunikatsioonijuht

Anname siin artiklis ülevaate Eestis ettevõtte asutamise võimalustest koos soovitustega alustavale ettevõtjale.

Tutvustame põhjalikumalt osaühingu asutamise erinevaid võimalusi ja räägime ka teistest võimalikest ettevõtlusvormidest.

Eestis on võimalik ettevõtlusega tegeleda ka FIE-na, tulundusühistu, usaldusühingu ja täisühingu vormis. Aktsiaseltsi registreerimine on võimalus, mida alustav ettevõtja reeglina ei saa kasutada kõrge minimaalse aktsiakapitali nõude tõttu.

Levinuim ettevõtlusvorm Eestis on osaühing

Alates 1. jaanuarist 2011 saab osaühingu asutada ka osakapitali sissemakset tegemata. Äriseadustik nõuab endiselt, et osaühingul peab olema osakapital vähemalt 2500 eurot, kuid seda saab maksta ka hiljem tulevaste kasumite arvelt.

Osakapitali sissemaksega osaühingu asutamine

Osaühingu asutamine osakapitali sissemaksega on võimalik kas notaribüroos või Ettevõtjaportaalis. Sellise juhul tuleb asutamisdokumentide allkirjastamise järel tasuda pangas avatud stardikontole 2500 euro suurune osakapitali sissemakse. See tähendab, et lisaks riigilõivule ja notaritasule peab asutajal olemas olema ka osakapitali jagu vaba raha. Sissemakstud osakapitali saab hiljem äritegevuseks kasutada, kuid osaühingu registreerimise ja pangakonto avamiseni raha liigutada ei saa.

Osakapitali sissemakseta osaühingu asutamine

Osakapitali sissemakseta osaühingu asutamine on võimalik notaribüroos, Unicounti teenuse abil või Ettevõtjaportaalis. Seaduses ettenähtud vähemalt 2500 euro suurust osakapitali sissemakset pole vaja koheselt tasuda. Peamine kulu asutamisel on riigilõiv. Osaühingu registreerimise järel Äriregistris saad avada pangakonto ning alustada äritegevust. Osaühingu osakapitali sissemakseni omanikele kasumit jaotada ei tohi.

Osakapitali rahaline ja mitterahaline sissemakse

Tavaliselt toimub asutaja poolt osakapitali sissemakse rahas. Raha asemel võib aga kasutada ka materiaalset vara või õiguseid. Selleks tuleb asutamisel põhikirja muuta mitterahalise sissemakse lubamiseks. Äriregistrile on vaja sellisel juhul esitada mitterahalise sissemakse tegemise leping ja juhatuse kinnitust selle vara või õiguse väärtuse kohta.

Ettevõtte nime valimine

Ettevõtte nime valimisel saad ehk ideid mõeldes firma tegevusalale ja kuvandile klientide silmis. Oma nime lisamine on küll levinud, kuid firma kasvatamisel võib see jätta pisifirma maigu. Kui sul ei ole kindlat valdkonda või avalikku turundust, võid kasutada ka mõnda genereeritud abstraktset nime. Siit leiad ühe tasuta firmanime generaatori.

Kodulehe loomise plaani korral kontrolli igaks juhuks kas sinu firma nimega domeeninimi on saadaval, seda saad teha veebimajutuse kodulehe kaudu siin. Ettevõtte nime valikul tuleb leida nimi, mis erineb Eestis registreeritud ühingute nimedest ja kaubamärkidest, sarnasust saad kontrollida Unicounti nimepäringuga siin.

Soovitud nimega täielikult kattuva nime või kaubamärgi leidmise korral ei ole sul võimalik täpselt sama nimega firmat asutada. Sarnasuste leidmisel jääb lõppsõna kohtunikuabile, kes võib vaadata kaubamärkide puhul ka kaitstud klasside kattuvust. Sinu nimega kattuva või sarnase kaubamärgi leidmise korral saad Patendiametist uurida, kas kaubamärk on kaitstud samades klassides ehk tegevusaladel, millel sina soovid äri alustada.

Ettevõtte põhikiri

Kiirmenetluse puhul on alati vajalik kasutada pakutavat tüüppõhikirja. Loe lähemalt Unicounti poolt pakutavast tüüppõhikirjast siit. Tavamenetlus on aeglasem, võttes aega kuni 5 tööpäeva, kuid võimaldab esitada ka kohandatud põhikirja.

Millised on  sammud peale ettevõtte registreerimist?

Osakapitali sissemakse tegemise korral saad nüüd pangas stardikonto muuta päris pangakontoks, koos ülekannete tegemise õigusega. Osakapitali  sissemakset osaühingu asutamisel sul stardikontot pangas ei ole ja saad avada uue pangakonto ettevõttele. Enne panka minekut salvesta endale telefoni ettevõtte registrikaart või kirjuta üles registrikood. Maksuametis saad sõlmida ettevõttele e-maksuameti lepingu ja anda ligipääsud oma raamatupidajale. Kui sa plaanid endale või teistele koheselt töötasu maksta, tuleb korra kohaselt enne kõik inimesed registreerida töötajate registris (TöR). Soovi korral saad registreerida käibemaksukohustuslaseks. Alates 2018 aastast on registreerimine kohustuslik juhul, kui kalendriaasta käive ületab 40 000 eurot.

Alusta juba täna