Logo

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika
Käesolevas privaatsuspoliitikas (edaspidi Privaatsuspoliitika) kirjeldatakse teie isikuandmete töötlemist Unicount OÜ-s, registrikood 14614272, asukoht Veskiposti 2-1002, 10138 Tallinn (edaspidi Unicount), veebilehe www.unicount.eu külastamisel (edaspidi Veebileht) ja kui kasutate Unicounti Teenuseid.

1. Mõisted

Klient tähendab Unicounti teenuseid kasutavat juriidilist isikut.
Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta.
Vastutav töötleja tähendab Eesti osaühingut Unicount OÜ, registrikood 14614272, asukoht Veskiposti 2-1002, 10138 Tallinn.
Töötlemine tähendab isikuandmete või isikuandmete kogumikega läbi viidavat tegevust või tegevuste kogumikku.
Teenused tähendavad Unicounti pakutavaid Teenuseid.
Veebileht tähendab veebilehte aadressil www.unicount.eu ja www.app.unicount.eu.
Unicount tähendab Eesti osaühingut Unicount OÜ, registrikood 14614272, asukoht Veskiposti 2-1002, 10138 Tallinn.
Kasutaja tähendab kõiki isikuid, kes külastavad Veebilehti.

2. Kuidas ja milliseid isikuandmeid töödeldakse?

2.1. Kuigi Unicount pakub äriteenuseid ainult juriidilistele isikutele, kogutakse erinevaid isikuandmete kategooriad ka teie kohta. Mõningaid isikuandmeid kogutakse automaatselt, kui veebilehte külastate. Unicounti pakutavate teenuste iseloomu tõttu on teil seaduslik kohustus teenuste saamiseks teatud isikuandmeid esitada.

2.2. Kui teenuseid tellite, on teil kohustus esitada teatud isikuandmeid, nagu teie nimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, aadress ja maksekaardi number või muu makseinfo, et saaksite tellida teenuseid ja nende eest maksta.

2.3. Makseteenuse pakkujad krüpteerivad teie maksekaardi andmed ja säilitavad neid turvaliselt. Makseteenuse pakkujad on loetletud veebilehel. Rohkem teavet leiate nende privaatsuspoliitikatest.

2.4. Kui Unicounti uudiskirja tellite, annate Unicountile oma e-posti aadressi ning Unicount saadab teile aeg-ajalt teenuste ja teenuseid puudutavate uudiste kohta e-kirju.

2.5. Kui ostate teenuseid ja sõlmite Unicountiga teenuste tellimisel lepingu, peate Unicountile enda kohta esitama vähemalt järgmised isikuandmed:

– nimi;
– isikukood;
– e-posti aadress;
– telefoninumber;
– aadress;
– kodakondsus.

3. Millised on töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused?

3.1. Teie andmeid kasutatakse järgmistel eesmärkidel:

3.1.1. Teenuste pakkumine

Teie isikuandmeid töödeldakse teile teenuste pakkumiseks. Kuna Unicounti pakutavad teenused on seadusega reguleeritud, on klientidel kohustus esitada Unicountile ka teatud isikuandmeid (loetletud punktis 2.5). Kui te isikuandmeid ei esita, ei pruugi te saada teenuseid tellida, teile ei pruugita teenuseid tagada ja/või teile teenuste pakkumine lõpetatakse.

3.1.2. Teenuste täiustamine
Unicount kasutab veebilehel kogutud andmeid kasutajate kasutustrendide ja eelistuste mõistmiseks ning analüüsimiseks, teenuste täiustamiseks, kasutajakogemuse optimeerimiseks ja uute toodete, teenuste, omaduste ning funktsioonide arendamiseks. Selleks kasutatakse veebilehel küpsiseid ja teatud jälgimistehnoloogiaid. Unicount ei töötle siiski küpsiste kaudu kogutud andmeid veebilehe kasutajate tuvastamiseks. Unicount on aktiveerinud IP-anonümiseerimise. Palun lugege altpoolt küpsiste, jälgimistehnoloogiate ja veebianalüütika kohta lähemalt.

3.1.3. Klienditugi
Teie isikuandmeid töödeldakse selleks, et teiega ühenduda näiteks klienditoe pakkumiseks, arveldamisega seotud küsimustes ja teie päringutele vastamiseks.

3.1.4. Turundus ja teavitamine teenustest ning uudistest
Kui soovite teenuste kohta pakkumisi, teavet ja uudiseid saada, võite liituda Unicounti uudiskirjaga, esitades Unicountile selleks oma e-posti aadressi ja andes nõusoleku.
Unicount kasutab teie poolt liitumisel esitatud e-posti aadressi ainult teile uudiskirja saatmiseks. Uudiskirja tellimisest saate igal ajal loobuda või paluda Unicountilt teie e-posti kustutamist uudiskirja saajate nimekirjast.

3.2 Unicount ei töötle üldiselt isikuandmeid, mille töötlemiseks on tarvis nõusolekut. Vahel võib teie nõusolekut siiski vajalik olla (nt andmete töötlemiseks veebilehele loodud küpsiste kaudu). Teie isikuandmeid võidakse töödelda ka vastavalt eraldi privaatsusteadetele, mis esitatakse teile vastavate isikuandmete kogumise ajal, või mõnel muul viisil, millega te nõustute.

3.3. Unicount lähtub teie isikuandmete töötlemisel enda õigustatud huvidest, kui teie õigused ja huvid neid üles ei kaalu. Unicounti õigustatud huvid on loetletud ülalpool töötlemise eesmärkide all. Kui soovite selliste õigustatud huvide kohta rohkem teavet saada, saatke palun meile e-kiri aadressil support@unicount.eu.

4. Isikuandmete saajate kategooriad ja isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse

4.1. Unicount ei saa teile teenuseid pakkuda ilma kolmandast isikust teenusepakkujaid kasutamata. Seega võime teie isikuandmeid avaldada Unicounti poolt kasutatavatele kolmandast isikust teenusepakkujatele. Unicount kasutab teenuste pakkumiseks järgmiste kolmandate isikute teenuseid:

Raamatupidamisteenuse ja õigusteenuste alltöövõtjad
Veebimajutus
Eesti X-tee teenused
eID usaldusteenuse pakkujad
Eesti äriregister
IT tugi
Maksevahendajad
Kliendihaldustarkvara
Turundustarkvara
Raamatupidamistarkvara
“Tunne Oma Klienti” tarkvara
Sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüütikapartnerid

Muud teenused, mis on vajalikud Klientidele kasutustingimuste kohaselt teenuste pakkumiseks.

4.2. Kolmandast isikust teenusepakkujatele esitatakse ainult selliseid andmeid, mis on mõistlikult vajalikud nende teenuste pakkumiseks, ja välja valitud teenusepakkujad kinnitavad, et täidavad kohalduvaid andmekaitse-eeskirju. Kolmandast isikust teenusepakkujad ei sõltu Unicountist ja kasutavad enda privaatsuspoliitikaid. Kui soovite rohkem teada saada, võtke palun meiega ühendust aadressil support@unicount.eu.

4.3. Unicount edastab maksete tegemiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, kelleks on AS Maksekeskus.

4.4. Väljaspool Euroopa Liitu asuvad kolmandast isikust teenusepakkujad rakendavad GDPR-i nõudeid isikuandmete edastamiseks väljapoole EL-i või töötlevad isikuandmeid ainult EL-i andmekeskustes.

4.5. Unicount võib kohalduva seadusega nõutud juhtudel avaldada teie isikuandmeid asjakohastele riigiasutustele.

5. Jälgimine ja küpsised

5.1. Unicount kasutab oma veebilehe sisu kohandamiseks, veebilehele tuleva liikluse analüüsimiseks ja teenuste sobivale sihtrühmale reklaamimiseks küpsiseid.
Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad teavet teie suhtluse kohta veebilehega. Meie küpsiste kaudu kogutavad andmed ei ole isikulised ning Unicount ei kasuta neid veebilehte kasutava isiku tuvastamiseks.

5.2. Unicount kasutab järgmisi küpsiseid:

5.2.1. Vajalikud küpsised, mille abil veebileht on kasutatav, sest need võimaldavad kasutada põhifunktsioone, nagu lehel navigeerimine ja juurdepääs turvalistele aladele. Veebileht ei saa ilma nende küpsisteta korralikult funktsioneerida.

5.2.2. Eelistuste küpsised võimaldavad veebilehel meeles pidada andmeid, mis muudavad veebilehe käitumist või välimust, näiteks kasutaja eelistatud keel või piirkond, kust kasutaja veebilehele tuleb.

5.2.3. Statistikaküpsised aitavad Unicountil mõista, kuidas kasutajad veebilehega suhtlevad, kogudes ja raporteerides selleks anonüümselt andmeid.

5.2.4. Turundusküpsised võimaldavad Unicountil koostöös reklaamipartneritega näidata reklaame asjakohastele sihtrühmadele.

5.3. Võite küpsised igal ajal ära kustutada. Küpsised salvestatakse veebibrauserisse ja igas brauseris on küpsiste kustutamiseks veidi erinev toiming.

5.4. Unicount võib küpsiste kaudu kogutud andmeid jagada enda usaldatud sotsiaalmeedia-, reklaami- ja analüütikapartneritega. Sellised partnerid tegutsevad iseseisvalt ja igal partneril on enda privaatsuspoliitika, mis on avaldatud tema veebilehel. Palun vaadake nende privaatsuspoliitikad üle.

5.4.1. Facebook
Facebook Pixeli abil kogutud andmete abil saab Unicounti sihtrühmadele sobivaid reklaame näidata. Reklaamisätteid saate oma isiklikul Facebooki kontol muuta, kui soovite.
Siit saate lugeda, kuidas Facebook andmeid kaitseb: https://www.facebook.com/business/news/facebooks-commitment-to-data-protection-and-privacy-in-compliance-with-the-gdpr.

5.4.2. Google
Unicount kasutab Google’i teenuseid veebilehe kasutuse analüüsimiseks ja kogemuse optimeerimiseks.
Google Analytics võimaldab Unicountil jälgida, milliseid lehti külastatakse ja kui kaua, ning annab Unicountile ülevaate sellest, kust kasutajad tulevad.
Google’i kogutavad andmed võimaldavad Unicountil ka AdWords süsteemi kaudu asjakohaseid reklaame näidata.
Siit saate lugeda, kuidas Google andmeid kaitseb: https://privacy.google.com/#.

5.4.3. Hotjar
Hotjar on tehnoloogiateenus, mis aitab Unicountil veebilehe kasutajate kogemust paremini mõista (nt kui kaua kasutajad veebilehel viibivad, millistel linkidel nad klõpsavad, mis neile meeldib ja mis mitte jne) ja seega oma teenuseid kasutajate tagasiside põhjal arendada ning täiustada.
Hotjar kasutab kasutajate käitumise ja seadmete kohta andmete kogumiseks küpsiseid ning muid tehnoloogiaid.

Rohkem teavet leiate Hotjari privaatsuspoliitikast: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

6. Säilitamise tähtajad

6.1. Kui Unicount töötleb isikuandmeid Rahapesu ja Terrorismi Rahastamise Tõkestamise seaduse sätete täitmiseks, säilitatakse andmeid 5 aastat alates lepingu lõppemisest.

6.2. Unicount säilitab kõik teie poolt meile esitatavad andmed mõistliku aja jooksul, et teha varukoopiaid, arhiveerida, vältida pettusi, kaitsta Unicounti õiguslikke huve, või muudel juhtudel, kui Unicountil on andmete säilitamiseks seaduslik põhjus. Kõik muud andmed peale seadusega nõutute peab Unicount kustutama kuue (6) kuu jooksul pärast nende saamist.

7. Teie õigused

7.1. Teil on oma isikuandmetega seoses järgmised õigused:

7.1.1 Õigus oma isikuandmetega tutvuda
Teil on õigus saada teavet selle kohta, kas Unicount töötleb teie isikuandmeid või mitte, ja kui töötleb, siis on teil õigus tutvuda oma isikuandmete ja ka järgneva teabega:
a) töötlemise eesmärgiga;
b) isikuandmete kategooriatega;
c) saajaga, kellele teie isikuandmed avaldati või avaldatakse;
d) võimalusel eeldatava ajaga, mil teie isikuandmeid säilitatakse, või kui see ei ole võimalik, siis sellise aja määratlemiseks kasutatavate kriteeriumitega;
e) kui teie isikuandmeid edastatakse kolmandasse riiki, on teil õigus saada teavet Unicounti rakendatavate sobivate kaitsemeetmete kohta.

7.1.2. Õigus isikuandmeid muuta
Teil on õigus Unicounti poolt teie kohta töödeldavaid isikuandmeid muuta. See tähendab ebatäpsete isikuandmete parandamist või poolikute isikuandmete täiendamist, võttes arvesse Unicounti poolt andmete töötlemise eesmärke.

7.1.3 Õigus esitada vastuväiteid
Teil on õigus esitada enda isikuandmete töötlemisele vastuväiteid, kui teie isikuandmeid töödeldakse õigustatud huvide alusel, sealhulgas otseturunduse eesmärgil (profileerimine).

7.1.4 Õigus isikuandmete ülekandmisele
Teil on õigus saada Unicountile enda kohta esitatud isikuandmeid struktureeritud, laialdaselt kasutatavas ja masinloetavas vormingus ning edastada need otse teisele teenusepakkujale, kui:
a) Unicount töötleb teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel või lepingu täitmisel ja
b) töötlemine toimub automaatselt.

7.1.5. Õigus taotleda isikuandmete kustutamist
Teil on õigus taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui:
a) teie isikuandmed ei ole enam algse kogumise või töötlemise eesmärgiks vajalikud:
b) võtate käesoleva privaatsuspoliitika alusel töötlemiseks antud nõusoleku tagasi;
c) esitate töötlemisele käesoleva privaatsuspoliitika alusel vastuväite;
d) teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult;
e) teie isikuandmed tuleb kustutada, et täita Eesti Vabariigi seadusega sätestatud õiguslikku kohustust.
Kui Unicount on teie isikuandmed avalikustanud ja Unicountil on peab teie andmed kustutama, võtab Unicount kasutusele mõistlikke meetmeid, et teavitada teie andmeid töötlevat vastutavat töötlejat teie andmete kustutamise soovist, võttes arvesse saadavalolevat tehnoloogiat ja sellise tegevusega seotud kulusid.
Teil ei ole õigust taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui nende töötlemine on vajalik:
a) sõna- ja teabevabaduse õiguse rakendamiseks;
b) seadusliku kohustuse täitmiseks, mis nõuab töötlemist Euroopa Liidu või Eesti Vabariigi seaduse alusel või avalikes huvides ülesande täitmiseks;
c) avalikes huvides arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil;
d) õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
7.1.6 Õigus taotleda isikuandmete töötlemise piiramist
Teil on õigus taotleda enda isikuandmete töötlemise piiramist, kui:
a) olete vaidlustanud Unicounti poolt teie kohta töödeldavate isikuandmete täpsuse, nõudes isikuandmete töötlemise piiramist ajaks, mis võimaldab Unicountil isikuandmete õigsust kontrollida;
b) teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult ja te ei taotle enda isikuandmete kustutamist, vaid taotlete nende kasutamise piiramist;
c) Unicount ei vaja teie isikuandmeid enam töötlemiseks, kuid nende töötlemine on teile vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.
Unicount teavitab teid enne töötlemise piiramise lõpetamist.

7.1.7. Õigus nõusolek tagasi võtta
Teil on õigus igal ajal oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi võtta.
Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda eelneva nõusoleku alusel toimunud isikuandmete töötlemist ebaseaduslikuks.
Kui nõusoleku tagasi võtate, lõpetab Unicount teie isikuandmete töötlemise, kui nende töötlemiseks ei ole muud seaduslikku alust.

7.1.8. Automaatne töötlemine
Teil on õigus mitte lubada enda kohta otsuseid langetada ainult automaattöötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi põhjal, kui selline otsus on õiguslike tagajärgedega või mõjutab teid oluliselt muul viisil.

7.1.9. Õigus esitada kaebus
Kui soovite oma õigusi kasutada või usute, et teile kohalduvate andmekaitseseadustega tagatud õigust privaatsusele on rikutud, võtke palun meiega ühendust aadressil support@unicount.eu.
Samuti on teil õigus esitada kaebus Eesti andmekaitseasutusse (Andmekaitse Inspektsioon www.aki.ee, Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn), kui arvate, et Unicounti poolt teie isikuandmete töötlemine rikub teie õigusi.

7.2. Reageerimine teie poolt seaduse ja privaatsuspoliitika punktide

7.1.1.–7.1.9. alustel esitatud taotlustele.
Unicount esitab teile küsitud teavet või võtab taotletud meetme kasutusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast teie poolt taotluse esitamist. Kui Unicount tuvastab, et teie taotlus ei ole seaduslik, teavitab Unicount teid sellest esimesel võimalusel, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul pärast teie poolt taotluse esitamist.
Kui teie taotluse täitmine on keeruline, on Unicountil õigus eelnimetatud ajavahemikku kuuekümne (60) kalendripäeva võrra pikendada.
Unicount rahuldab teie taotlused tasuta. Kui teie taotlused on ebamõistlikud või ebavajalikud, eriti kui need korduvad, küsib Unicount teile teabe andmise või meetme kasutuselevõtu eest mõistlikku tasu või keeldub teile teabe andmisest või meetme kasutuselevõtust.

8. Isikuandmete turvalisus

8.1. Unicount rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks mõistlikke ettevaatusabinõusid ja järgib majandusharu tavasid, et vältida teie andmete kaotsiminekut, väärkasutamist, lubamatut kasutamist, avaldamist, muutmist ja hävinemist.

8.2. Unicount rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks mitmesuguseid turvameetmeid, sealhulgas:
SSL-tehnoloogiat ja isikuandmete krüpteerimist;
vajadusel pseudonümiseerimist;
turvalisi servereid, tulemüüre ja salasõnu;
usaldusväärseid kolmandast isikust teenusepakkujaid, sealhulgas privaatsuskilbiga sertifitseeritud kolmandate riikide teenusepakkujaid;
juhendab teie isikuandmetele juurde pääsemise õigusega füüsilisi isikuid töötlema andmeid vastutava töötleja juhiste alusel, välja arvatud juhul, kui töötlemist reguleerivad seadused.

8.3. Unicount tagab teie isikuandmetele juurdepääsu ainult sellistele isikutele, kes on otseselt seotud teenuste pakkumisega.

8.4. Kui kahtlustate, et teie isikuandmeid kasutatakse lubamatult, avaldatakse, muudetakse või edastatakse, teavitage meid sellest kohe aadressil support@unicount.eu.

8.5. Isikuandmetega seotud rikkumise korral teavitab vastutav andmetöötleja järelevalveasutust ja kliente 72 tunni jooksul pärast sellisest rikkumisest teadasaamist, välja arvatud juhul, kui vastav rikkumine ei ohusta tõenäoliselt füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi.

9. Privaatsuspoliitika muutmine

9.1. Unicountil on õigus privaatsuspoliitikat muuta. Privaatsuspoliitika kehtiv versioon ja muudatused avaldatakse veebilehel. Privaatsuspoliitika muutmisest võidakse teid teavitada ka e-posti või muude vahendite teel.

10. Kontaktandmed

10.1. Kui teil on privaatsuspoliitika kohta küsimusi, saatke need palun aadressile support@unicount.eu.

Küpsiste informatsioon:

Küpsis Tüüp Osapool Blokeeritav Tüüp Kehtib Eesmärk

Viimati uuendatud 15. detsembril 2022

Alusta juba täna