Logo

Kes on tegelik kasusaaja?

WhatsApp
Adam Rang, Kommunikatsioonijuht

Tegeliku kasusaaja andmete esitamise kohustus jõustus 1. septembril 2018. Kohustus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 9. peatükist.

Seaduse kohaselt on eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus hoida ja koguda asjakohaseid, täpseid ja ajakohastatud andmeid tegelike kasusaajate kohta, samuti teavet omandiõiguse või muude kontrolli teostamise viiside kohta.

Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustus oli seni krediidi- ja finantseerimisasutustel, notaritel jm kohustatud isikutel ärisuhte loomisel või tehingute tegemisel.

1. septembrist 2018 jõustunud seaduse kohaselt on kõigil eraõiguslikel juriidilistel isikutel kohustus oma tegelikud kasusaajad äriregistri kaudu avaldada. Selleks peavad ühingu osanikud, aktsionärid või liikmed tegelike kasusaajate andmed juhatusele avaldama. Seejärel esitab juhatus need andmed ettevõtjaportaali kaudu.

Kes peavad tegelikud kasusaajad avaldama?

Tegelike kasusaajate andmed tuleb esitada äriühingutel, sihtasutustel ja mittetulundusühingutel, välja arvatud korteri- ja hooneühistud. Füüsilisest isikust ettevõtjatel antud andmete esitamise kohustust ei ole. Tegelike kasusaajate andmete avaldamiseks tuleb esindusõiguslikul isikul siseneda ettevõtjaportaali, vajutada avalehel lingile “Tegelikud kasusaajad määramata” ning määrata isik(ud) olemasolevast valikust või sisestada järgmised andmed: nimi, isikukood, riik, roll.

Kes on tegelik kasusaaja?

Äriühingu tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes lõplikult omab või kontrollib juriidilist isikut piisava arvu aktsiate, osade, hääleõiguste või omandiõiguse otsese või kaudse omamise kaudu, sealhulgas osalus esitajaaktsiate või -osade kujul, või muul viisil.

Kas kõik osanikud loetakse kasusaajateks?

Äriühingutel tuleb registrisse esitada andmed inimeste kohta, kes kontrollivad ühingus otse või teiste ühingute kaudu osalust vähemalt 25 protsenti pluss üks osa või aktsia. Info tuleb avaldada füüsilistest isikutest kasusaajate kohta, kelle otsene või kaudne osalus (näiteks valdusettevõtte kaudu) või muul viisil kontroll ettevõttes on üle 25 protsendi.

Mis juhtub kui andmed muutuvad?

Kui andmed edaspidi muutuvad, tuleb ühingu juhatusel uuendatud andmed esitada registrisse 30 päeva jooksul. Samuti tuleb edaspidi ühingu majandusaasta aruandes kinnitada tegelike kasusaajate andmete õigsust, kui need ei ole muutunud.

Andmed on avalikud

Pärast tegelike kasusaajate andmete avaldamist kajastub vastav info automaatselt ka äriregistri teabesüsteemis ning avalikkusel on võimalik andmetega tutvuda tasu eest.

Juhendid

Tegelike kasusaajate määratlemine ja KKK (Rahandusministeeriumi koostatud juhis)
Juhend äriregistri kaudu andmete esitamiseks

Alusta juba täna