fbpx
Logo

Estonya vergi oranları (2024-2025)

WhatsApp
Ennur Bilgin, Operasyon Müdürü

Estonya parlamentosu, 12 nisan çarşamba günü yeni koalisyon hükümeti lehine oy kullandı. Koalisyon anlaşmasındaki endişe verici maddelerden biri, Estonya vergi oranlarını devlet gelirini artırmak ve böylece hükümet açığı harcamalarını azaltmak için değiştirmekti. Estonya Avrupa Birliğinde vergi-GSYİH oranının alt sınırında olduğunu ve en düşük borç-GSYİH oranına sahip. Bu da Estonya’yı global işletmeleri kurmak için harika bir yer haline getirdi.

8 Nisan’da yayınlanan koalisyon anlaşmasında yer alan maddeleri bu makalede özetledik. Ancak, hiçbirinin Estonya parlamentosu tarafından kabul edilmediğini ve siyasi süreçte pek çok şeyin değişebileceğini not etmek gerekir.

Özetle

12 Nisan 2023’te seçilen yeni Estonya parlamentosu, Reform Partisi, Sosyal Demokratlar ve Eesti 200’den oluşan yeni koalisyon hükümeti lehinde oy kullandı. Bu partiler, 2023-2027 seçim dönemi için başbakan Kaja Kallas liderliğinde yeni bir koalisyon hükümeti kurma konusunda anlaştılar.

Yayınlanan koalisyon anlaşmasına göre standart KDV oranı 1 Ocak 2024’te, gelir vergisi ise 1 Ocak 2025’te yükseltilecek. Gelir vergisi oranı değişikliği, hem ücretler üzerinden ödenen kişisel gelir vergisi hem de Estonya şirketinizden temettü dağıtırken ödediğiniz kurumlar vergisi için geçerli olacaktır.

8 Nisan’da yayınlanan koalisyon anlaşmasında üzerinde anlaşılan yaklaşan vergi değişikliklerinin bir özeti şöyledir:

  • 1 Ocak 2024’ten itibaren mevcut KDV oranı %20’den %22’ye yükseltilecek. Bu, Estonya’da satın aldığınız KDV hariç hizmetlerin %2 daha pahalı olacağı anlamına gelir, ancak şirketinizin Estonya veya Avrupa Birliği KDV kaydı varsa bu gider KDV’sini düşürebilirsiniz.
  • 1 Ocak 2025’ten itibaren, Estonya’da ikamet edenler ayda 700 Euro tutarında gelir vergisinden muaf kişisel ödeneğe sahip olacak. Şu anda, gelir vergisinden muaf kişisel ödenek aylık 654 Euro’dur, ancak sıfıra doğru ilerlemektedir, böylece 2100 Euro veya daha fazla geliri olan kişilerin vergisiz kişisel ödeneği olmayacaktır.
  • Konaklama hizmeti sağlayıcıları için uygulanan düşük KDV oranı da 1 Ocak 2025’ten itibaren kaldırılacak. Bu, Estonya’daki otel konaklamalarınızda ödediğiniz KDV’nin yüzde 9’dan yüzde 22’ye çıkacağı anlamına geliyor.
  • 1 Temmuz 2024’ten itibaren yepyeni bir otomobil vergisi getirilecek. Henüz detayları yayınlanmadı.
  • Tüzel kişi hissedarlara ödenen “düzenli” temettüler üzerinden %14 indirimli gelir vergisi oranı, kamuya yapılan açıklamalara istinaden kaldırılacaktır.

Eurostat‘a göre, 2021 vergi gelirinin GSYİH’ya oranı en yüksek olan ülkeler Danimarka (%48,8), Fransa (%47,0) ve Belçika (%46,0) şeklindeydi. Bu oranları, Avusturya (%43,7), İtalya (%43,6), İsveç (%43,5) ve Finlandiya (%43,1) şeklinde izledi.

2021 vergi gelirlerinin GSYİH’ya oranı en düşük olan ülkeler şu şekilde kaydedildi: İrlanda (%21,9), Romanya (%27,3), Bulgaristan (%30,7), Letonya (%30,8), Malta (%31,2) ve Litvanya (%32,6) ve Estonya (%33,8). OECD standartlarına göre, Estonya dünyadaki en rekabetçi vergi sistemine sahiptir.

KDV standart oranı 2024’te %22’ye yükseltilecek

Estonya standart KDV oranı, en son 2009 ekonomik kriz kargaşasında değişmişti. 2009 yılına kadar %18’di. Estonya’daki mevcut standart KDV oranı yüzde 20, Avrupa Birliği’ndeki ortalama oranların alt sınırındadır. Estonya, AB üye ülkeleri arasında 18. ve 22. sırada yer almaktadır. Diğer dört ülke, Bulgaristan, Slovakya, Avusturya ve Fransa, Estonya ile aynı KDV oranına sahiptir. Beş AB ülkesi Estonya’dan daha düşük KDV oranlarına sahiptir: Almanya, Kıbrıs, Romanya, Malta ve Lüksemburg.

2025’te gelir vergisi oranı %22’ye yükseltilecek

Estonya gelir vergisi oranı en son 2015 yılında Reform Partisi liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından %1 oranında düşürüldüğünde değiştirilmişti. Bu tarihten önce, %22’den %21’e düşürüldüğü 2008 yılına kadar bu oran daha da yüksekti. Tarihsel olarak, doksanlarda %26 idi ve yeniden yatırılan veya dağıtılmamış karlar üzerinden vergi ödemekten kaçınma olasılığı yoktu. Bu imkan, 2000 yılında ortaya çıkmış bir yenilikti.

Aynı Reform Partisi, 2007 ekonomik patlama dönemi seçimlerinde 2015 yılına kadar gelir vergisini %12’ye kadar düşürme sözü vermişti. Güncel vergi kararları göz önüne alınırsa bu kulağa komik geliyor Bu karar, 2009 ekonomik krizi ile o zamanki %21 seviyesinde durduruldu. 2017’de istihdam geliri üzerindeki %33’lük sosyal vergiyi yüzde yarım oranında azaltmak için gönülsüz bir girişimde bulunuldu. Bu karar, yürürlüğe girmeden geri alındı. Sonuç olarak, Reform Partisi liderliğindeki hükümetler geleneksel olarak gelir vergisini artırmayı amaçlamadı ve bu halk için bir sürpriz oldu. Seçimlerden önce ise bu ihtimaller hiç konuşulmadı.

Estonya gelir vergisi, yatırım yaparken istihdam veya sermaye kazançları gibi kişisel gelirlere ve Estonya şirketleri tarafından hissedarlara ödenen temettülere benzer şekilde uygulanır. Estonya’da hala yıllık kurumlar vergisi yoktur, bu Avrupa Birliğinde görülen nadir bir istisnadır.

Okuduğunuz için teşekkürler!

Umarız bu makaleyi beğenmişsinizdir. Daha fazla sorunuz varsa kapsamlı destek makaleleri koleksiyonumuza göz atın.